Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

pondělí 21. července 2014

Sedlák musí mít přednost před investory.

Při setkání zemědělců, politiků a vědců v Magdeburku prohlásil Gerd Sonnletner, zvláštní vyslanec OSN pro rodinné zemědělství, že v případě nákupu nebo pachtu zemědělské půdy musí aktivní zemědělec mít přednost před investory. Pouze půda zemědělsky a lesnicky využívaná má význam. Otázku výroby potravin dokážou nejlépe zajistit rodinné zemědělské podniky, přičemž není podstatná jejich velikost. 

Že není rozdíl v úspěšnosti zemědělského hospodaření mezi malými a velkými podniky, se ukázalo v Německu, kde po spojení obou států je možné porovnávat východoněmeckou velkovýrobu se západoněmeckou malovýrobou. Při rovných podmínkách se ukázalo, že velikost zemědělského podniku nemá na prosperitu zemědělství jako celku žádný vliv. Mnohem úspěšnější však jsou rodinné podniky než společnosti.

Zaměřit se však jen na ochranu malých zemědělců není dobré. Je nutné, aby se malozemědělci spojovali do výrobních a odbytových jednotek. V případě drobných zemědělců především záleží na jejich organizovanosti. Jednotlivec se sám těžko prosadí. Tam, kde jsou drobní zemědělci dobře organizováni, mají mnohem snazší a lepší přístup na trh. To se projevuje i v dobré životní úrovni všeho obyvatelstva země. Tímto směrem by měla jít politická a legislativní opatření, jejichž součástí by mělo být zemědělské vzdělávání, odborná praxe a pomoc při zakládání svépomocných zemědělských organizací.Žádné komentáře:

Okomentovat