Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

sobota 21. listopadu 2015

Prohlásí Parlament Zemana za nesvéprávného?

Jakési morální „znesvěcení“ dne, od něhož se odvíjí novodobá historie a hodnoty této země, k níž ze strany hlavy státu došlo, je odsouzeníhodné, ale stejně tak jen v morální rovině. A morálka je navíc veličinou nekonstantní, neobjektivní.

Onen mezník spočívá v legitimizaci extremismu a rozpoutávání xenofobních nálad. A ničím jiným Zeman a Konvička na jednom pódiu, bok po boku, nejsou. Duševně zdravý politik stojící v čele doposud demokratické země nemůže nikdy stát s rasisty a fašisty v jednom šiku. Zeman využil přítomnost extremistů k odvetě za červené karty, které zde před rokem dostal. Už jen ta mstivost nevypovídá o normálním zdraví.

Ústava České republiky obsahuje články 65 a 66. „Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.“ A ještě: „…rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát...“.

Zatímco Václav Havel probouzel v české společnosti to lepší a posouval ji výš, řekněme nad běžný průměr, Miloš Zeman probouzí v české společnosti to horší a posouvá ji níž, pod běžný průměr. Otázka je, kde ta spodní hranice leží.

Pokud je nemocné myšlení, je nemocná i společnost. Škody, které Miloš Zeman páchá na myšlení této země, začínají být fatální. Každý další měsíc a rok, které bude nejvyšší ústavní funkci zastávat Miloš Zeman, bude tento stav zhoršovat. Politici by měli začít jednat.

Zeman je prvním prezidentem zvoleným občany - a měl by být posledním, protože se ukázalo, že český občan ani v takovéto zásadní věci, jako je volba prezidenta, není schopen uvažovat jako Evropan, jako člověk s rozhledem. Parlament by měl jednat a rychle vrátit Ústavu do dob před Zemanem. (JIří Krž, 21.11.2015)

Žádné komentáře:

Okomentovat