Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

pondělí 7. prosince 2015

Podpora malých rolníků na Slovensku selhala

Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek pri podpore malých fariem zlyhal. Od januára tohto roku totiž platí podľa jeho slov zákon z dielne rezortu pôdohospodárstva, na základe ktorého môžu malí a strední poľnohospodári požiadať o prenájom pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF), a to maximálne do výšky 28 hektárov.Na Slovensku je pritom podľa poslanca registrovaných vyše 12.000 stredných a malých poľnohospodárskych podnikov. Do decembra tohto roku však záujem o túto pôdu podľa neho prejavilo len 182 z nich.

"Ani jeden z nich však nedostal od ministerstva ani len odpoveď a k žiadnemu prerozdeleniu pôdy a uzatvoreniu nových nájomných zmlúv doteraz nedošlo," upozornil poslanec Gabriel Csicsai na dnešnej tlačovej konferencii v NR SR. Je pritom presvedčený, že zámer podporiť malé a stredné podniky je dobrý, ale samotný zákon má vážne rezervy, keďže jeho aplikačná prax je blízka nule. Pripomenul, že Slovensko je agrárnou krajinou a poľnohospodárstvo tu predstavuje tradičné odvetvie."Úpadok poľnohospodárskej aktivity má katastrofálne dôsledky najmä na vidiecke lokality, v ktorých dochádza k vyľudňovaniu," dodal Csicsai.

Podľa ministerstva pôdohospodárstva zákon o nájme poľnohospodárskej pôdy a aj zákon o pozemkových úpravách rieši postup, podmienky a limity pri práve mladých, malých a mikrofarmárov v poľnohospodárstve na prenájom štátnej pôdy. Cieľom tohto systému je podľa rezortu podporiť tieto drobné podnikateľské formy cestou zvýšenia výmery obrábanej pôdy, a tiež podpora špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby. Více Polnoinfo


Žádné komentáře:

Okomentovat