Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

neděle 21. února 2016

Vlci likvidují horské zemědělství

Záměrné rozšířování vlků v Alpách má na svědomí už tak značné problémy v zemědělství, že o nich jednala mezinárodní konference "Dopad návratu velkých šelem na alpské zemědělství," kterého se v Bruselu zúčastnili poslanci EP Ulrike Mülerová za Bavorsko, její tyrolský kolega Herbert Dorfmann, chovatelé ovcí, horští zemědělci, lovci, odborníci na vlky a pasáci stád. Účastníci konstatovali, že velké šelmy ohrožují evropskou kulturní krajinu.

Milerová doporučila urychleně sáhnout k nezbytným opatřením. "Odstrašujícím příkladem jsou francouzské Alpy, kde pastevci kvůli škodám způsobovaných vlky vybili stáda a odešli do vnitrozemí. V důsledku toho ohromné plochy horských pastvin zarůstají křovím. Pastva hospodářských zvířat zajišťovala kulturní krajinu se spoustou rozmanitých unikátních rostlin a živočichů. Toto kvůli vlkům zaniká. Politici a ochránci přírody jen krásně mluví o přírodě, ale nic nedělají pro zemědělce, kteří tuto kulturní horskou krajinu vytvořili a udržovali. My musíme hájit naše horské sedláky."

Předseda strany Nezávislých Hubert Aiwanger, který konferenci svolal, požaduje důsledná opatření na ochranu horských zemědělců. Je to důležité také pro horskou turistiku. Problémy s množením vlků už by měly být řešeny na politické úrovni. Státní podpora na stavění vysokých plotů a pořizování speciálních hlídacích psů je zatím neviditelná.
Podle německého zákona může být zvíře, které ohrožuje ekosystémy, vyhnáno. "Taková situace už v Alpách nastala. Při tom, když vlci zabíjejí ovce, kozy a telata, nebude možné horské zemědělství provozovat. My potřebujeme nejvíce postižená místa co nejrychleji vlků zbavit. Nestačí jen přítomnost ovčáka, protože vlci už se tak adaptovali, že jim při útoku na stádo přítomnost člověka nevadí.

V současnosti je populace vlků v Evropě velmi silná, odhaduje se a až několik desítek tisíc jedinců. "!Pokud nebudou rychle odstraněna byrokratická pravidla, dojde k rychlému rozšíření vlků i do nížin hustě obývaných lidmi. Že z původních vznešených plánů na návrat divokých zvířat do přírody se stane katastrofa, ukazuje příklad bobrů. To se m ůže stát v případě vlků, pokud vlády nezasáhnou.


Žádné komentáře:

Okomentovat