Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

středa 16. března 2016

Čeští lékaři jsou lepší, protože jsou Češi?

Zdravotnictví se v Česku dlouhodobě potýká s mnoha problémy. Jedním z nich je nedostatek lékařů. Pouze vloni údajně odešlo za prací do ciziny 209 českých a moravských lékařů hned po promoci. Vystudovali, ale do našeho zdravotnictví vůbec nenastoupili. Dále kvůli vyšším platům odešlo do ciziny asi 200 kvalifikovaných lékařů. Dohromady jen loni  tedy odešlo do ciziny zhruba 400 lékařů.

Naopak v  českých nemocnicích aktuálně údajně pracuje 2557 lékařů - cizinců. Tedy  pětkrát více  než ve zlomovém roce 1989. Podle tvrzení prezidenta ČLK Milana Kubka nejsou lékaři z ciziny  tak kvalitní jako čeští lékaři, kteří odcházejí za lepšími výdělky do vyspělejších a hlavně bohatších států Evropy. Není takové tvrzení až xenofobní? O jaký relevantní výzkum svá data prezident Kubek opírá! Existují tvrdá data o častějších profesních pochybeních třeba slovenských doktorů v ČR?

Takový typ prohlášení navíc prohlubuje, byť nepřímo, míru xenofobie a nesnášenlivosti ve společnosti. A ve svých důsledcích možná víc než prohlášení různých Okamurů anebo Bartošů dohromady. Je vhodné, aby takhle de facto populisticky hovořil významný lékař? Velkou část zmíněných „cizinců“ tvoří Slováci a Slovenky, kteří navíc většinou vystudovali na našich lékařských fakultách.

Kdo z nás by nechtěl výplatu, jakou mají jeho profesní kolegové a kolegyně kupříkladu v SRN, Británii či Rakousku? Namyšlenost lékařů samozřejmě je doplněna sobectvím.  Ale podprahové Kubkovo brnkání na strunu nacionalismu? A v době, kdy kdejaký primitiv řve Čechy Čechům?

Žádné komentáře:

Okomentovat