Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

pátek 10. listopadu 2017

Ve Švýcarsku se zvětšují farmy až na 30 ha

Ve Švýcarsku také ubývá zemědělců. V roce 2016 ukončilo činnost okolo 1.000 zemědělských závodů. V zemi jsou prakticky jen rodinné zemědělské závody. Každý sedmý zemědělský závod obdělává více než 30 ha půdy. Rovněž se zvyšují příjmy.

Průměrný příjem jednoho zemědělského závodu v roce 2016 byl 64.300 franků (1,414.600 Kč). Je to o 4,7 % víc než v roce 2015. Důvodem vyšších příjmů je vysoká cena jatečných prasat, dobrá úroda na polích a pomalu rostoucí náklady. Mimo příjmů ze zemědělské výroby jsou ještě příjmy z nepodnikatelské sféry, což jsou například důchody, které činily průměrně na jeden závod 30.600 franků (673.300 Kč). Nejlépe se dařilo sedlákům v nížinách, kde měli ze zemědělské výroby příjmy průměrně 90.000 franků (2,000.000 Kč).

Ve Švýcarsku v roce 2016 bylo v provozu 52.263 zemědělských závodů. V tomto roce zmizelo 653 ha zemědělské půdy. Od roku 2000 odešlo ze švýcarského zemědělství 18.000 lidí. Podle průzkumů zemědělské obyvatelstvo je nejméně spokojeným obyvatelstvem Švýcarska. Je nespokojeno s životní úrovní, s nedostatkem volného času a s nemožností ovlivňovat politické a ekonomické podmínky. Naopak venkovské obyvatelstvo je nejvíc spokojeno s rodinným životel, blízkostí přírody a školstvím.

Žádné komentáře:

Okomentovat