Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

pátek 4. května 2018

Vlci zabíjeli uprostřed vesnice

Prvního května ráno byla u plotu školy ve švýcarské obci Bad Ragazen nalezena roztrhaná vysoce březí laň. Podle stop bylo zjištěno, že se jednalo o útok vlaků. Událost znepokojila všechno obyvatelstvo obce, především zemědělce. Když vlci jednou pronikli do centra obce, mohou v budoucnu útok zopakovat a napadnout hospodářská zvířata děti i dospělé.

V poslední době bylo v okolí objeveny stopy vlků, kteří roztrhali drobnou lesní zvěř. "V honitbě jsme dlouho neměli jeleny," říká předseda lovecké společnosti, "proto mě překvapilo. že přímo u školy se objevil roztrhaná laň."

V oblasti jsou vlci už šest let a lidé z nich mají strach. Zvláště se bojí o dětí, kterým zakazují v noci vycházet. Rolníci zuří, protože mají strach o zvířata, hlavně o ovce a telata. "Jak uvidím vlka, tak ho zabiju," vyhrožuje jeden sedlák. Další říká, že situace s vlky překračuje všechny meze, že nezbývá než je střílet.

Vedoucí úřadu pro přírodu a lov ve Vättisu (kanton St.Gallen) se snažil v televizi uklidnit obyvatelstvo, že lidé nemusejí mít z vlků strach. Naznačil, že se připravují předpisy, podle nich by stavy vlků měly být regulovány.

Žádné komentáře:

Okomentovat