Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

pátek 22. června 2018

22. června 1941 nacistické armády vpadly do SSSR


"Внимание, говорит Москва" Tak  22. června 1941 Jurij Levitan oznamoval útok nacistického Německa na Sovětský svaz    "Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в четыре часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!»

"Hovoří Moskva. Vláda oznamuje: Občané a občanky Sovětského svazu! Dnes ráno ve čtyři hodiny německé ozbrojené síly bez vyhlášení války překročily hranice Sovětského svazu. Začala velká vlastenecká válka sovětského lidu proti německo-fašistickým útočníkům. Naše věc je správná, proto nepřítel bude poražen. Vítězství je naše."


Žádné komentáře:

Okomentovat