Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

pátek 29. května 2015

Šťastné a veselé farmářské trhy

Jen v hlavním městě  vybrali na farmářských trzích na pokutách přes 200 tisíc korun, v závažných případech přikázali obchodníkům okamžitě zavřít stánek.
Prodejci na trzích také nedokázali v některých případech prokázat, kdo zboží vyrobil. „Pro kontrolu totiž nestačí pouze laický pohled na voňavou „domácí“ uzeninu, u níž nelze vyloučit, že je zakoupená v některém obchodním řetězci a doma jen zauzená,“ vysvětlil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Pejchal.
Podle něj je potřeba zkontrolovat, jestli je výrobce zaregistrovaný u SVS a podívat se i na průvodní doklady zboží.

čtvrtek 28. května 2015

Pastevní chov skotu bude kvůli emisím omezován

Dnes zasedá zemědělský výbor Evropského parlamentu, který má projednávat směrnice (NEC) k snížení určitých látek znečišťujících ovzduší. Jedná se metan a čpavek, látky vznikající hlavně při chovu skotu.

Do roku 2020 by mělo být množství metanu a čpavku sníženo o 5 procent, ve srovnání s rokem 2005, do roku 2030 by emise v EU měly klesnout o 28 procent. Směrnice mohou velmi nepříznivě ovlivnit zemědělství v zemích s rozvinutými chovy skotu, především v horských oblastech, kde je chov skotu hlavním zdrojem obživy.

"Nezbude než krávy uzavřít ve stájích nebo je odvést na jatky," zlobí se bavorští sedláci, jichž se směrnice EU nejvíc týká. "JIný způsob omezení metanu a čpavku v ovzduší není možný."

středa 27. května 2015

Starostové nepoznali horšího ministra, než je Babiš.

Ministr financí Andrej Babiš sice na sjezdu Svazu měst a obcí v Olomouci pochválil starosty, že na rozdíl od krajů velmi dobře hospodaří, zároveň ale dodal, že jim nemůže navýšit příjmy, protože rozpočet je už tak napjatý. 

Babiš minulý týden Svaz obcí poprosil o solidaritu se státním rozpočetem, který má deficit a „nápor na něj je obrovský".

"Všech 700 starostů se shodlo na tom, že jde o nejméně kompetentního ministra všech dob. Absolutně nerozumí problematice, kterou má v malíčku každá účetní," tvrdí starosta Žabčic.

Babiš odpovídal na 20 dotazů. Nejprve si vysloužil pískot, následně i smích. „Jako kulturní vložka to bylo dobré, jinak to bylo spíš k pláči. Jeho přiznání, že umí spočítat pouze 1+1=2 a s tím si vystačil celý život, jsme mu věřili. Trapné je, že nerozumí RUD - rozpočtovému určení daní, které je pro starosty klíčové."

V závěru svým odpovědím ministr financí ještě nasadil korunu větou: „Obce mají peněz dost."

úterý 26. května 2015

Využití brambor jako výborného krmiva pro dojnice

Loňský rok byl příznivý pro pěstování brambor, byly dosaženy rekordní výnosy,  naplnily se sklady a nastaly problémy s odbytem. Pěstitelé brambor hledali skuliny, jimiž by úrodu zhodnotili. Opět se objevilo využití brambor jako šťavnatého krmiva pro dojnice.

Použití brambor jako objemného a vydatného krmiva pro dojnice je praktický způsob jak se zbavit horších hlíz, které nelze prodat jako konzumní, které však mají stejně kvalitní složení jako vzhledově nejlepší brambory. Brambory pro přežvýkavce však se nesmí vařit.

Dnes je těžké dát dětem svobodu

Policie ve Spojených státech zatkla matku Debru Harell za to, že poslala svou dceru samotnou si hrát do parku… (!)

Neškodí přílišná péče dětem víc než volnost? Dítě by se samo mělo naučit padat a chytat rány. Musí mít nutně denně dokonalý zábavný program podle metodik slovutných vědců? Je na škodu nechat dítě být „jen“ dítětem a prostě ho třeba jen nechat vylítat venku? Ne všechno bylo dřív špatně. Dospělí sice svobodní úplně nebyli, zato děti ano.

V českých podmínkách to ani nejsou jen obavy o zdraví a bezpečnost dětí, kvůli jimž musejí být pořád pod dohledem, ale především společenské tlaky. Rodiče jsou dnes pod obrovským tlakem okolí, jak být co nejlepší a mít co nejlépe oblečené dítě, vypiplané za pomoci těch nejmodernějších výchovných metod…

Dříve děti neměly bio-stravu, zato dokázaly sníst, co měly na talíři. Dnes rodiče dávají dětem umělou svobodu v absurdních věcech (kojenec si sám sestavuje jídelníček a vybírá si z hromady misek s připravenou stravou). Nebo si mohou děti dovolit o všem rozhodovat a nemají hranice - pak z nich často vyrůstají bezohlední nebo frustrovaní jedinci. Ale opravdovou svobodu nemají, rodiče jim totiž stojí stále za zády, chrání je a dělají jim „program“.

pondělí 25. května 2015

Moskau: Drei EU-Länder dürften bald Lebensmittel liefern

Sollte Moskau sein zwölfmonatiges Importverbot für Lebensmittel aus mehreren westlichen Ländern im August 2015 aufheben, dann dürfen Griechenland, Ungarn und Zypern den Handel mit Russland als erste wieder aufnehmen.

Dem stehe aber unter anderem die mangelnde Dialogbereitschaft der EU im Weg: So sei Brüssel mit bilateralen Problemlösungen nicht einverstanden gewesen, weil diese der Idee der EU-Integrität nicht entsprächen, erklärte Dankwert. Ausserdem hätten die EU-Behörden inzwischen auch jegliche Verhandlungen über die Bedingungen für eine eventuelle Wiederaufnahme des Lebensmittelhandels abgebrochen. Die letzten Gespräche über dieses Problem seien im Januar geführt worden.

neděle 24. května 2015

Biopaliva jako problém neproblém

Tisková zpráva, 22.5.2015
Ministerstvo zemědělství poskytuje široké veřejnosti informace k problematice biopaliv.
1) Jsou biopaliva v České republice novinkou?
Nejsou. Již po roce 1989 založilo na základě potřeby náhrady za motorovou naftu 22 českých zemědělských podniků Sdružení pro bionaftu. Od té doby se technologie i rozsah výroby postupně zlepšují. V roce 2003 vstoupila v platnost evropská směrnice doporučující nahrazení části fosilních paliv biopalivy, od roku 2006 platí v Evropské unii závazné povinné cíle mít v roce 2020 10 % energie v dopravě z obnovitelných zdrojů a zároveň snížit emise skleníkových plynů v dopravě o 6 % oproti roku 2010. Nahrazování fosilních paliv biopalivy je v ČR povinné od 1. září 2007 a vyžádaly si ho směrnice EU, se kterými ČR souhlasila. Od zavedení povinného přimíchávání biopaliv do pohonných hmot si EU slibuje snížení spotřeby ropy a zlepšení ovzduší.

Směrnice EU 2009/28/ES o obnovitelných zdrojích energie naleznete zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1432219686521&uri=CELEX:32009L0028
Směrnice EU 98/70/ES  o ochraně ovzduší naleznete zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1432220165718&uri=CELEX:32009L0030

2) Kdo přišel v ČR se systémem podpory biopaliv?
Způsob podpory daňovým zvýhodněním biopaliv předložil tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek Poslanecké sněmovně v roce 2009. Dne 25. 3. 2009 k předloženému materiálu o biopalivech Miroslav Kalousek v PS uvedl: „…vláda České republiky v souladu se svým programovým prohlášením a v souladu se závěry Evropské rady je odhodlána bojovat s klimatickými změnami do posledního muže, do poslední kapky krve, do posledního krejcaru, a proto si vás jménem vlády České republiky dovoluji požádat o projednání a schválení tohoto návrhu zákona.“

Celé znění naleznete zde (LINK NUTNO RUČNĚ ZKOPÍROVAT DO VYHLEDÁVACÍHO ŘÁDKU): http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/052schuz/s052137.htm#r2

3) Jaká je historie biopaliv a jejich podpory?
Jde o Víceletý program podpory využívání biopaliv v dopravě. Ten vypracovalo v letech 2007 a 2008 Ministerstvo zemědělství k dosažení cílů stanovených EU, schválila ho vláda a v prosinci 2008 i Evropská komise. V roce 2009 bylo na jeho základě navrženo ministrem financí Miroslavem Kalouskem osvobození biopaliv od spotřební daně. Umožnilo to rozvoj trhu s vysokoprocentními biopalivy, která nejsou bez podpory konkurenceschopná. Plánem bylo podporovat vysokoprocentní biopaliva nepřetržitě až do roku 2020 tak, aby mohly být splněny stanovené cíle, ke kterým se ČR zavázala.
Dne 31. 10. 2012 Nečasova vláda schválila aktualizaci Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů s tím, že bude prodloužena podpora pro vysokoprocentní biopaliva do roku 2020.
V žádném z dokumentů není uvedeno, že daňové zvýhodnění vysokoprocentních biopaliv bude ukončeno k 30. 6. 2015.

Rozhodnutí Komise 2009/548/ES odkaz zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1432219686521&uri=CELEX:32009D0548

4) Jak je to s podporou biopaliv v jiných státech? Je pravda, že biopaliva řada států vůbec nepodporuje?
Není to pravda. Všechny státy EU nějakým způsobem biopaliva podporují. Třináct států, mj. Rakousko, Maďarsko a Německo, biopaliva podporuje daňovým zvýhodněním.

5) Jaké jsou hlavní důvody pro pokračování podpory biopaliv u nás?
Biopaliva jsou efektivní ve snižování emisí skleníkových plynů a energetické závislosti, na druhou stranu jsou ale finančně nákladnější na výrobu, a proto by v konkurenci levnějších běžných paliv neobstála. Bez poskytnuté podpory by je tedy nikdo nekupoval a ČR by nesplnila stanovené cíle, které požaduje EU do roku 2020. Navíc používáním biopaliv naší vlastní výroby snižujeme energetickou závislost země na ruské ropě. Díky tomu mají odbyt čeští zemědělci a veškeré suroviny se zpracovávají v ČR.

6) Zvyšuje se kvůli podpoře biopaliv osevní plocha řepky?
Toto tvrzení neplatí, protože řepka je především potravinářská surovina a na biopaliva směřuje zhruba jen 1/3 úrody. Osevní plocha řepky přímo nesouvisí s nárůstem spotřeby biopaliv. To ukazují statistická data o ploše řepky v ČR. Zatímco podpora biopaliv byla zavedena až v roce 2010 a právě tehdy se osevní plochy řepky začaly pohybovat na úrovni cca 380 tis. ha, tak podobná plocha byla oseta i v roce 1999, kdy žádná podpora ještě neexistovala.
Navíc platí, že třetina biopaliv se nevyrábí z řepky, ale z cukrové řepy, obilí a kukuřice.

7) Počítalo se v minulosti s prodloužením podpory biopaliv po roce 2015?

Samozřejmě, protože postupné zvyšování objemu používaných biopaliv, tak jak ho požaduje EU, se bez této podpory dosáhnout nedá. Je tedy zcela logické, že pokud jsou cíle stanovené pro rok 2020, bude i podpora probíhat do tohoto roku.

8) Jaké podpory biopaliv existují (daňové zvýhodnění)?
Daňové zvýhodnění používá velká část členských států. Kombinují se s dalšími podporami, např. na nákup nových biotechnologií, výstavbu zařízení na výrobu biopaliv a podobně.

9) Proč nepodporujeme všechna biopaliva bez rozdílu (1. generace, 2. generace)?
Podporujeme biopaliva všech generací bez rozdílu. Podporováno je totiž palivo jako takové, způsob jeho produkce pro to není rozhodující. ČR se bude snažit rozvíjet technologie biopaliv 2. generace.

10)  Kdo u nás může vyrábět biopaliva?

Kdokoliv. Existují již i malé rafinační zařízení o velikosti čtyř nákladních kontejnerů, která umožňují přímo na farmě vyrábět bionaftu z řepky.

11)  Je pravda, že Agrofert získá podporu 5 mld. korun?
V žádném případě to není možné. Výše podpory je součtem nevybrané nebo vrácené spotřební daně, kterou platí distributor paliva při jeho prodeji. Fakticky tedy z této podpory těží ti, kdo na biopalivo jezdí (řidiči), protože jim se to přímo promítne do ceny tankovaného paliva. Má to tedy dopady například na autobusy MHD.

12)  Opravdu dosáhne podpora biopaliv v ČR v příštích 5 letech 9 miliard korun?
Nepředpokládáme to. Jde o maximální strop, fakticky se dá již nyní říci, že to bude podstatně méně. V roce 2009 ministr Kalousek takto notifikoval podporu na 5 let v maximální výši 11 miliard, ale reálně se vyčerpalo pouze cca 6 miliard.

13)  Máme u nás k dispozici biopaliva 2. generace a co jsou vlastně biopaliva 2. generace?
Biopaliva 2. generace se vyrábějí z určitých druhů odpadů, například z dřevozpracujícího průmyslu. V ČR ale taková biopaliva zatím nemáme, nebo jen ve velmi omezeném množství, a spíše pro vědecké účely. V celé EU je těchto paliv jen minimum, protože jejich výroba je mnohem dražší a složitější než těch tradičních.

14)  Existují biopaliva 3. generace?

Ano, ale pouze na papíře. Vyrábět by se měla z vodních řas. To však bude vyžadovat velmi nákladné a rozsáhlé vodní pěstitelské nádrže. Tento způsob výroby bude ještě dražší než u biopaliv z odpadů. ČR je navíc vnitrozemským státem bez přístupu k moři.

15)  Opravdu EU ustupuje od biopaliv 1. generace?
Nikoliv. I Evropský parlament potvrdil cíle pro obnovitelné zdroje energie v dopravě do roku 2020, ze kterých až 7 % energie (9 % objemu) paliv v dopravě může být z biopaliv 1. generace.

16)  Může Brusel sankcionovat ČR za to, že pokračuje v podpoře biopaliv 1. generace?
Nemůže. Jednak proto, že nám Evropská komise program podpory schválí, a také proto, že by tím popřela vlastní stanovené cíle. Ovšem je nutné dodržet dohody, které Ministerstvo zemědělství s EK dojednalo. Pokud se předložená novela zákona o spotřební dani bude nadále odkládat, může vzniknout problém. Tím se totiž uměle prodlužuje platnost úplného osvobození biopaliv od spotřební daně za plánované datum 1. 7. 2015. V ČR je výroba biopaliv podporována formou daňového zvýhodnění - čistá biopaliva jsou osvobozena od spotřební daně. Nynější vládní návrh poprvé zavádí zdanění vysokoprocentních biopaliv.

17)  Co by se stalo, kdyby ČR přestala daňově zvýhodňovat biopaliva? Kdo by nesl největší náklady?
Povinnost dodávat biopaliva na trh platí i nadále a za její průběžné neplnění hrozí distributorům od státu nemalé sankce. Dá se předpokládat, že náklady související se zrušením podpory by si distributoři kompenzovali zvýšením cen běžných paliv na stojanech čerpacích stanic.

18)  Hrozí ČR nějaké sankce v případě nesplnění podílu biopaliv v rámci obnovitelných zdrojů v dopravě?
Ano, v roce 2021 hrozí za nesplnění této povinnosti znatelné sankce, a to až v řádu miliard korun.

Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

středa 20. května 2015

Elizabeth Truss zůstává ministryní zemědělství i v nové britské vládě

Po britských volbách, v nichž s převahou uspěl konzervativec David Cameron, bude ve vládě pokračovat jako ministryně zemědělství Elizabeth Truss.
Devětatřicetiletá politička přišla do vlády loni v červenci, když byla vystřídána liberálně-konzervativní vláda Owen Patersona. Od roku 2010 je poslankyní, od září 2012 byla státní sekretářkou na ministerstvu školství. 

Staronová ministryně zemědělství  studovala na oxfordské Merton College filozofii, politiku a ekonomii. Jak minulý týden prohlásila, chtěla by se ve funkci soustředit na posílení ekonomiky venkovských oblastí, podporu výroby potravin a zemědělství a na životní prostředí.

Prezident britského svazu rolníků Maurig Raymond u příležitost jmenování nové vlády řekl: "Máme ambice spolupracovat s vládou při zvýšení produkce britských potravin, soběstačnosti výroby potravin a vývozu." Očekává od vlády zjednodušení a zrychlení  přímých plateb a vyřešení problémy s pojištěním. Také pokračovat v boji proti tuberkuloze skotu. 

úterý 19. května 2015

Velké snížení počtu ovcí na N ovém Zélandu.

Stavy ovcí na Novém Zélandu jsou pořád nižší. V současnosti je na ostrovech nejméně ovcí za posledních 70 let.

V minulém roce poklesl stav novozélandských ovcí pod 30 milionů kusů. Ke konci minulého roku bylo na Novém Zélandě 29,8 mililionu ovcí a jehňat. Před  deseti lety to bylo 40 milionů. Nový Zéland je největším dodavatelem jehněčího masa do Evropy. Snížení počtu ovcí na Novém Zélandu se nemůže projevit jinak než zvýšením ceny jehněčího masa, které pocítí především Evropa.

Babišova poplularita je založena na slibech a lžích

Andrej Babiš už od počátku své politické kariéry tvrdí, že stát špatně vybírá daně. Před volbami slíbil, že on vše vyřeší a zlepší, když bude ministrem financí. Jenže poslední čísla mluví jinak. Třeba v lednu se vybralo o 17 miliard méně než rok předtím.

Babišovo řešení otázky výběru daní je excelentní a ukazuje kus politického génia, opepřeného notnou dávkou bezskrupulóznosti. Zvýšil počet úředníků, ale přesto klesl výběr daní. Debakl? Ale Andrej Babiš si poradil opět klasickou politickou lží. Vydal zprávu o úžasně rostoucích výběrech. Zprávu nepravdivou. Průměrný občan nebude nic kontrolovat, bude tupě věřit. Občan tomu dobromyslnému strýčkovi, co se už nemohl dívat, jak politici kradou, chce věřit za všech okolností. Lidé Babišovi budou věřit, protože to řekl v televizi. (J.Krž, 19.5.2015)

pondělí 18. května 2015

Slovensko proti spekulantům se zemělskou půdou

Špekulatívnym prevodom lukratívnych pozemkov má byť koniec. Majú tomu zabrániť zmeny, ktoré poslanci presadili novelou zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Svojimi návrhmi nepriamo upravili viaceré právne normy vrátane zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku. Zmeny schválili vo štvrtok (14. mája).Pôdu, ktorú pozemkový fond poskytne oprávnenej osobe ako náhradný pozemok, bude možné počas piatich rokov odo dňa prevodu využívať len na účel, na ktorý bola určená pri jej odovzdaní.

Nárok na náhradu sa zároveň nebude dať previesť na tretiu osobu. Zmeny reagujú na kauzy týkajúce sa podozrivých prevodov pozemkov cez tretie osoby. Zdroj:poľnoinfo.sk


Policie bude mít podíl ze zabaveného majetku

Čím více dokáží policisté a státní zástupci zkonfiskovat lidem a firmám v trestním řízení majetku, tím více si z tohoto majetku pak rozdělí. Tento nový motivační prvek by měl být vnesen do českého práva od roku 2017.

Na zvláštní účet, který povede ministerstvo spravedlnosti, by měly být odesílány všechny peníze zkonfiskované v trestním řízení nebo získané od obyvatel odsouzených k peněžitým trestům. Peníze si následně mezi sebe rozdělí oběť trestné činnosti, policie a státní zastupitelství.

sobota 16. května 2015

Vrací se Husákův socializmus

Za Husáka jsme se naučili, že sítě vztahových kontaktů jsou největším bohatstvím. Investice do vztahů je nejlepší investice, jaká se dnes dá udělat," říká sociolog Petr Hampl.

Česká republika sice se po listopadu ´89 pokoušela vytvořit společnost, ve které jsou pro každodenní život jedince stanovena určitá pravidla rovných možností. Byla snaha Husákův systém nahradit elitářstvím a diskriminací určitých vrstev. Toto zůstává však v pozadí osvědčeného nepostižitelného druhu korupce,  při níž rozhodující jsou osobní známosti a systém protislužeb.

Společenské současného zřízení se postupně mění, posun od demokracie k byrokratickému zřízení je stále více viditelný. Nejen v České republice, ale například i ve Skandinávii. Některé osobní kontakty  mohou pomoci k dobrému životu.

Nejcennějším aktivem jsou opět dobří známí, kteří mají zas jiné dobré známé, a ti zase jiné atd., jak zpívával Ivan Mládek. Z druhé strany obětí úřední zvůle jsou nejčastěji osamělí a nepříliš movití lidé. Mafii, která drží pospolu, se úředníci raději vyhnou. Lze to vidět například na silnicích při policejních kontrolách. (1.5.2015, Jiří Krž)

pátek 15. května 2015

Dobrovolní dárci zachránili rolníka

Před týdnem skončily existenční starosti a trápení rodiny Antenerovi ve Švýcarsku. Za pomoci humanitární akce a darů se podařilo obnovit dopravu osob a zboží na usedlost, a tím vrátit hospodaření a agroturistiku do starých kolejí.

Usedlost Antenerových je unikátní tím, že je jediným objektem na devítihektarovém zemědělsky obdělávaném ostrově, ke kterému je přístup jen po vodě. Rodina pro osobní i nákladní dopravu používala trajekt vyrobený v roce 1980. Před dvěma roky policie na trajektu našla nějakou závadu a od 1. února 2014 zakázala na něm převážet osoby, později i materiál. Tím byla existence rodiny ohrožena, neboť na novou loď neměla prostředky a bez možnosti převozu hostů, prodeje zemědělské produkce apod. byla rodina odsouzena k živoření. 

Informace o problémech zemědělců z ostrova se objevila v mediích, na což reagovalo několik dárců. Pokřtění nového trajektu se minulou sobotu zúčastnilo na 150 hostů. Hliníkový trajekt je 14 m dlouhý, 4 m široký a může převážet 11 tun nebo 40 osob. Jeho cena byla 170.000 franků (4,4 mil korun). Kmotrou trajektu byla zástupkyně vlády Esther Gassler, které se ani na tři pokusy nepodařilo o trajekt rozbít láhev šampaňského. Provedl to nakonec člen dobrovolné společnosti, která na trajekt přispěla téměř polovinou peněz. 

Zpřístupnění ostrova přivítal i starosta Nennigkofenu, kam ostrov patří, který řekl, že ostrov je malým rájem, a proto je šTastný s obnoveným přístupem pro veřejnost. Usedlost Vereny a Simona Antenerových byla vyhledávána pro svatby, oslavy narozenin, grillparty a podobné rodinné a spolkové akce. 

Agrofert vloni zvýšil zisk o 9%, na 6,14 miliardy Kč.

Skupině Agrofert ministra financí Andreje Babiše (ANO) loni vzrostl konsolidovaný zisk o devět procent na 6,14 miliardy korun. Konsolidované tržby skupiny se meziročně zvýšily o desetinu na 166,8 miliardy korun. Agrofert to oznámil v tiskové zprávě. V číslech jsou zahrnuty výsledky 222 firem koncernu, 34 společností nebylo zařazeno z důvodu nevýznamnosti.

K nejvýznamnějším akvizicím loni patřil nákup skupiny maďarských společností zabývajících se výrobou a zpracováním rostlinných olejů, ). Mediální segment se rozšířil do oblasti rozhlasového vysílání o firmy Lin a Londa (Radio Impuls). V oblasti zemědělství skupina posílila mimo jiné nákupem firem AGRO - NOVA, Drůbežárny Osík, Druko Střížov, Drůbežárny Vejprnice a Zemědělské společnosti Blšany.

Nekonsolidované tržby skupiny stouply meziročně o šest procent na 236,7 miliardy korun.

Andrej Babiš, který je vicepremiérem a ministrem financí, je jediným majitelem Agofertu. Skupina Agrofert je největší v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným subjektem i v lesnictví a médiích. Agrofert v současnosti zaměstnává přes 34.000 lidí.

Nakupujete v Německu? Připravte si víc eur.

Proti roku 2014 vzrostly ceny potravin v Německu o 1,1%. Výrazně zdražila zelenina (6,1%) hlavně okurky (+55%) a ledový salát (+35%). Naopak poklesla cena brambor (-18%). Dražší jsou cukroviny, hlavně čokoláda (+16%).

Pekárenské výrobky a ryby jsou dražší o 1,8%, levnější je mléko (-9,6%) a mléčné výrobky (-2,9%). Výrazně dražší je kakao (+12%) a hlavně káva (+21%).

Dražší v Německu jsou noviny a časopisy (+6,2%) a tabákové výrobky (+3,4%). Cena benzinu se v porovnání s březnem 2015 zvýšila o +2,3%, cena nafty o  +2,9%.

Pohybem cen v Německu je ovlivňován i český trh, kde však jsou výkyvy o něco divočejší.

středa 13. května 2015

Inflace se odrazila od dna, ekonomové se radují ze zdražování.

Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu proti březnu o 0,3 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddílech odívání a obuv, doprava, potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 0,5 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v březnu, uvedl Český statistický úřad.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle odívání a obuv způsobilo sezónní zvýšení cen oděvů o 3,2 % a obuvi o 7,4 %. V oddíle doprava pokračoval druhý měsíc růst cen pohonných hmot, který v dubnu činil 1,6 %. Růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivnilo zejména zvýšení cen zeleniny o 7,9 % a ovoce o 3,2 %. Ceny běžného pečiva vzrostly o 1,5 %, rýže o 2,5 %, jedlých olejů o 4,3 %, medu o 2,8 %, soli a koření o 3,8 %. U většiny ostatních druhů potravin měly ceny spíše klesající tendenci. V oddíle zdraví se zvýšily ceny léčiv o 1,0 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny osobní péče o 0,6 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v dubnu působil především pokles cen v oddíle rekreace a kultura v důsledku snížení cen dovolených s komplexními službami o 0,4 % a zařízení pro zpracování dat o 0,7 %. Z potravin klesly zejména ceny chleba o 1,2 %, těstovin o 3,9 %, drůbeže o 3,1 %, vajec o 3,7 %, mléka o 1,1 %, másla o 1,9 %, cukru o 1,9 %, čokolády a čokoládových výrobků o 3,0 %, nealkoholických nápojů o 1,3 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,6 % a ceny služeb o 0,1 %.pátek 8. května 2015

Agrosektor potrebuje generačnú obmenu

Farmy rodinného typu, ale aj poľnohospodárska prvovýroba majú na Slovensku budúcnosť. Podľa Miroslava Maxona zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) potrebujú však kvalifikovanú pracovnú silu a generačnú obmenu.

Preto aj do rozbiehajúceho sa systému duálneho vzdelávania na školách vstúpili už tento rok niektoré poľnohospodárske družstvá a agropodniky. Tie začnú už v školskom roku 2015/2016 zabezpečovať praktické vyučovanie na stredných školách a odborných učilištiach.

Napriek tomu, že za pôvodnou európskou 15 zaostávame, a to aj z hľadiska podpôr, odvetvie podľa neho môže byť potenciálne zaujímavé aj pre mladých ľudí. "Už len tým, že sa pracuje s kvalitnou technikou, technológiami a genofondom, na čo je potrebná aj dostatočná odborná príprava," zdôraznil Maxon.

čtvrtek 7. května 2015

Pěstování kukuřice pro bioenergii není zemědělská činnost

K zvláštnímu rozhodnutí dospěl soud v německém Plattenbergu (NRW), když rozhodoval o žalobě na poškození porostu kukuřice divokými prasaty. Sedlák na myslivci požadoval odškodnění ve výši 365 eur(10.000 Kč). Soud žalobu zamítl s tím, že kukuřice pěstovaná na výrobu bioplynu není čistě zemědělská plodina, takže lovci nemohou škodu sedlákovi zaplatit.

Protože se jedná o částku menší než 600 eur, není možné se proti rozhodnutí soudu odvolat. Rozhodnutí je ojedinělé, není možné brát všeobecně. V daném případě zemědělec nepěstoval kukuřici jako krmivo pro svůj závod, ale pouze na výrobu elektřiny, tedy jako průmyslovou výrobu pro komerční účely, proto mu nepřísluší náhrada.středa 6. května 2015

Vražda se stala na Svátek práce, za bílého dne.

Okolí řeky Blanice mezi Protivínem a Putimí, idylické prostředí luk, polí, hájků, remízků, potoků a rybníků v téměř rovinatém terénu,místo jako stvořené pro procházky a odpočinek Od prvního květnového dne bohužel také místo, kde se stala vražda. Jihočeští kriminalisté vyšetřují od pátečního večera násilné úmrtí sedmačtyřicetileté ženy z Myšence na Protivínsku. Žena byla nalezena v pátek večer mrtvá poblíž řeky Blanice za obcí Klokočín.
Myšenec. Pohled od řeky.
Kriminalisté žádají o pomoc při pátrání, obracejí se především na místní občany a návštěvníky okolních obcí, také řidiče, cyklisty i turisty, kteří se mohli pohybovat v okolí vesnic Myšenec, Maletice, Klokočín a Skály. Pro kriminalisty je důležitý pohyb i výskyt ženy. Žena se mohla pohybovat i s další osobou nebo také se psy či již bez nich. Důležitý je také pohyb všech vozidel i osob, především v okolí zmiňovaných obcí. Každý, kdo ženu viděl, potkal, nebo si všiml tří pobíhajících psů rasy basenji (zbarvení černo bílé a černo hnědé, jeden pes s pláštěnkou), nebo kdo se dopoledne v těchto místech pohyboval, by měl hned kontaktovat policisty na lince 158. 
Obec Skály
Žena se v okolí těchto obcí pohybovala se svými třemi psy v pátek 1. května dopoledne v době od 7 do 10 hodin. Žena byla střední postavy, mladšího vzhledu, kratších tmavších vlnitých vlasů. Měla dioptrické brýle. Oblečena byla do outdoorových hnědých kalhot, kotníčkových zavazovacích bot. Pod mikinou či bundou měla výrazně červené tričko.

S Babišem je veselo, bude si z eráru vybírat peníze levou rukou.

Andrej Babiš připravil návrh zákona, podle kterého daňová podpora biopaliv k 30. červnu ustane. Později by měla být přijata úprava, že zvýhodnění budou platit jak pro výrobce stávajících biopaliv, jimž dominuje Agrofert, tak i výrobce dalších směsi. Ministr financí tak s požehnáním vlády a parlamentu chce rozhodovat přímo o vlastním byznysu.

Česká republika má od Evropské unie do konce června povoleno zvýhodňování biopaliv. Sobotkova vláda před časem přišla s návrhem, aby současná podpora biopaliv pokračovala dál. To ostře kritizovala opozice, která za tímto krokem viděla ekonomické zájmy Babišem vlastněného Agrofertu.

Podpora biopaliv v Česku platí od roku 2009: jde o součást celoevropského plánu, jak do roku 2020 zajistit, že desetina pohonných hmot bude z obnovitelných zdrojů. Vládní pobídky pomáhají zvyšovat poptávku, úlevy se ale týkají jen paliv z rostlin, kde kde trhu vládne Agrofert.

úterý 5. května 2015

Zahraniční pohledy na české prezidenty

Benjamin Cunningham – korespondent řady světových novin a magazínů, který v Praze vyučuje novinařinu – si Čechy příliš neidealizuje, spíše naopak. Popisuje je jako usedlé milovníky levného piva s ambicemi vlastnit venkovskou chatu. Jejich prezidenti ve světě zanechávají výraznější stopu, než by se od hlavy desetimiliónové země očekávalo.

Havel – poslední československý a první český prezident – byl nejen disident, ale také básník a esejista, náruživý kuřák, surrealista a fanda rockové muziky. Politico připomíná jeho přátelství s Frankem Zappou a Rolling Stones. Havel je sice ikona, ale velká část obyvatelstva ČR k němu ještě za jeho života měla výhrady, protože jim protikomunistickým a protinárodoveckým postojem moc připomínal jejich podíl předcházející totalitě.

Havla vystřídal jeho rival a ideologický oponent Klaus, údajný liberální ekonom, který se na rozdíl od Havla proti komunistům otevřeně nestavěl. „Vyžíval se v pobuřujících veřejných názorech na mezinárodní scéně srovnáváním Evropské unie se Sovětským svazem a označováním problému globálního oteplování za náboženství, a nikoli vědu,“  a  Klaus v 90. letech pomohl zapojit českou ekonomiku do světové, ovšem „za cenu zničení fungujícího průmyslu a zemědělství“ – kupónovou privatizací navíc přišli k lukrativním majetkům hlavně velcí podvodníci a zloději. Klaus sehrál klíčovou roli při rozdělení Československa, které si většina občanů nepřála.

Klause na Hradě sice vystřídal další jeho souputník, avšak ani Miloš Zeman není žádný nudný patron. „Ubírat se cestou, která uráží vládu, sousedy a spojence, to není pro Zemana nic nového, stejně jako pro jeho předchůdce.“ Autor hovoří také o Zemanově náklonnosti k alkoholu a pomstychtivosti vůči rivalům. Na přetřes přijde jeho vulgární vystoupení v rozhlase a podezření, že jeho předvolební kampaň financoval ruský Lukoil, podbízení Číně i cesta do Moskvy na oslavy výročí konce války.

Češi se na jednu stranu mohou utěšovat, že ústava nedává prezidentovi příliš formální moci, na druhou stranu nic nezaručuje, že po Zemanovi nepřijde ještě výstřednější postava: miliardář a mediální magnát nařčený ze spolupráce s komunistickou tajnou policií, nynější šéf státní pokladny Andrej Babiš.

„Možnost, že na Pražský hrad přijde ještě mocnější monarcha, nikdy nebyla tak reálná,“ uzavírá autor.

Nový systém maturit začal v Rakousku

Dnes má v Rakousku premiéru nový systém maturit (Zentralmatura). První zkouškou maturantů je písemná práce z němčiny. Přísně utajené maturitní otázky, vytištěné na 3 milionech tiskopisů, byly v uplynulých dnech bezpečným způsobem rozvezeny po celém Rakousku.

K prvním průkopnickým státním maturitám dnes usedne 19.200 studentů všeobecných vyšších škol (AHS). Studenti rakouských odborných škol se k státním maturitám připojí v roce 2016.

Dnes rakouští maturanti budou psát písemku z němčiny, v následujících dnech z angličtiny nebo jiného cizího jazyka, matematematiky, latiny či řečtiny. Ústní maturita potom muže následovat až po dvou týdnech.

Centrální maturity se i v Rakousku dostávaly do škol těžce. Jejich zahájení bylo stanoveno už na rok 2014, ale po zjištění, že učitelé ani žáci nejsou na ně  připraveni, byly odloženy o dva roky.

pondělí 4. května 2015

Neštěstí při zemědělské slavnosti.

Podle zpráv v holandské televizi skončily sobotní zemědělské slavnosti v Oosterwolde tragicky,  zemřel jeden muž a deset dalších lidí, včetně dětí, bylo těžce zraněno. Neštěstí vyšetřuje policie provincie Gelderland.

Podle nejasných informací bylo v korbě nějakého vozidla asi 40 lidí, když z nevysvětlené příčiny se korba převrátila. Jeden muž zemřel na místě, další zraněné odvezly sanitky a vrtulníky do nemocnic. Při zemědělské show byly předváděny staré zemědělské stroje, především staré traktory.

sobota 2. května 2015

Plzeň slaví 70. výročí osvobození americkou armádou

Tisíce lidí lemujících Klatovskou třídu, Prešovskou ulici a náměstí Republiky se vrátily o 70 let nazpátek. Přímo do srdce Plzně se v pátek dopoledne valily desítky bojových vozidel 16. obrněné divize třetí americké armády.

Zdroj: http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-slavnosti-svobody-zacaly-20150501.html
Tanky M4 Sherman, M5 Stuart, stíhače tanků Hellcat, obrněné transportéry Halftrack, doprovodné jeepy – v útrobách na 150 vojáků – mířily osvobodit Plzeň od okupantů. 
Vojenská kolona směřovala od hranic přes Volary a Kvildu, stejně jako v roce 1945. Navazovalo to autentickou atmosféru.
Před 70 lety vyrážela do Plzně 16. obrněná divize na svůj poslední a největší ´lov´´ a poté se zúčastnila osvobozovacích akcí na dalších místech Plzeňska. V pátek mířila vozidla do Borského parku do vznikajícího tábora. Slavnosti svobody mohly začít. 
Letošních Slavností svobody se zúčastní 21 veteránů – 15 Američanů, pět Belgičanů a jeden Polák. 
Zdroj: http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/vitame-vas-v-plzni-hrdinove-20150430.html

Zdroj: http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-slavnosti-svobody-zacaly-20150501.html

pátek 1. května 2015

Jedním útokem vlka padlo 52 ovcí

52 ovcí za jeden den má na svědomí jediný vlk, který přepadl stádo v okrese Rendsburg-Eckernförde v Německu. Po jeho útoku bylo 6 bahnic a 4 jehňata usmrcena na místě, dalších 42 na následky potrhání uhynulo nebo muselo být utraceno během dvou týdnů.

Podle genetických rozborů stop po čtyřnohém raubíři bylo zjištěno, že se jedná o vlka ze skupiny, která je v Sasku -Anhaltsku. Starosti vlk dělá i v Šlesvicku-Holštýnsku, kde ministerstvo nařídilo sedlákům nepást ovce ve volné přírodě, ale dělat hned důkladné elektrické ohradníky. Všichni chovatelé ovcí, ktrým vlci způsobí škody, budou odškodněni.

EP schválil omezení výroby biopaliv na orné půdě

Evropský parlament předevčírem schválil návrh na omezení výroby biopaliv z plodin pěstovaných na zemědělské půdě a doporučil zrychlit přechod na paliva vyrobená z alternativních zdrojů, jakými jsou odpady a mořské řasy.

"Podařilo se nám schválit velmi technický, technologický a ideologický návrh," prohlásil parlamentní zpravodaj finský liberální poslanec Nils Torvalds. Zároveň dodal, že nebyly využity všechny možnosti, protože návrh mohl vzhledem k nutnosti snižovat emise skleníkových plynů být ještě přísnější. 

Zatím jde pouze o částečnou dohodu, jíž však předcházela dlouhá složitá jednání. Evropský parlament se k problému vrátí v roce 2017. Do té doby musí být vypracovaná ucelená strategie. Členské státy budou moci předkládat své návrhy.

Muzeum lejn zítra zahájí provoz

V Cadelboso, poblíž severoitalského města Piacenza, bude zítra slavnostně otevřeno Muzeum lejna (Museo della merda). Bude umístěno v zámku bohatých velkostatkářů Gianantonio Locatelli. Tento velkostatek se zabývá chovem 2.500 krav, z jejichž mléka vyrábí slavný sýr parmezán Grana Padano

V sálech muzea, v němž nebude vybíráno vstupné, bude možné prohlédnou si umělecké předměty, vědecká díla a exponáty z různých dob. Velmi atraktivním exponátem je kolekce brouků ze starého Egypta, kteří se živili výkaly býložravců. Mezi exponáty je i originální trus dinosaurů.

Muzemum se mimo jiného zabývá vědeckými studiemi s využitím hnoje jako stavebního materiálu, což je známo nejen ze starověku, ale i ze současnosti z Afriky. Nechybí ani vědecké práce o lidských výkalech.

O půjčení exponátů už projevilo zájem Muzeum vědy a techniky v Miláně. "To je dokladem, že výkaly jsou pro vědce velkým otazníkem," řekl majitel muzea Locatelli, jehož dojnice mu přinášejí zisk i prostřednictvím hnoje, který používá jako hnojivo, prodává i využívá k výrobě bioplynu.