Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

pátek 26. května 2017

Britové neobviňují muslimy z terorizmu

Je ohromující, jak rozdílný je veřejný diskurs v Británii, kde došlo v pondělí večer v Manchesteru k teroristickému atentátu, a v České republice, kde k žádným útokům nedošlo, ale kde vznikla neuvěřitelná xenofobní antimuslimská hysterie - přestože je naprosto šílené předpokládat, že terorismus má něco společného s islámem a že půl druhé miliardy lidí na této planetě, kteří jsou muslimové jsou - podle Čechů :) vrazi a zločinci.

V Británii samozřejmě nikdo z manchesterského atentátu muslimy neobviňuje - všichni by takového člověka okamžitě považovali za šílence. Muslimové jsou v Británii integrovaní a žijí tam desítky let.

Je fascinující, že si tolik lidí v ČR vůbec neuvědomuje, že rasistická je už každá věta začínající výrokem "Muslimové jsou." Asi tak, jako jsou naprosto lživá tvrzení typu "Cikáni jsou..." "Židi jsou..." "Češi jsou..." Lidi jsou individua a jsou nesmírně rozrůznění. Žádný typ neexistuje.

V Británii ani v těchto dnech nevedou politikové svalnaté antiteroristické řeči. Celý veřejný diskurs se nese v duchu obrovské solidarity a vyjadřování sympatií a lítosti postiženým rodinám a občanům.  Hodně to připomíná atmosféru naprosté solidarity a jednoty, jakou projevovali Čechoslováci během Pražského jara a sovětské okupace v srpnu 1968 - jenže tahle solidarita je naprosto multikulturní. Lidé věnovali příbuzným raněných a mrtvých z Manchesteru do středečního večera - za  dva dny - více než 30 milionů českých korun. Manchester, dynamické, kulturní město hudby, se semknul v přátelství a solidaritě všech svých etnických skupin. Z
droj: blisty.cz

sobota 20. května 2017

Prezident Zeman nakonec holí namlátil sám sobě

Prezident Zeman, který by měl být neutrálním objektivním arbitrem, odmítl nabízené řešení vládního problému, tedy variantu, aby z vlády odešel jak Babiš, tak Sobotka. Zemanovi od začátku nestačilo Sobotku porazit, chtěl ho před veřejností ponížit. Teatrálně přijímal demisi, kterou premiér nepřinesl, tykal mu, popoháněl ho holí. Jenže, jak už to bývá, kdo chce moc, nemá nic.

Energie Zemanovy pomstychtivosti se obrátila proti němu samotnému − Sobotka nejenže se nepoložil, ale nakonec vytloukl ze situace maximum. Zeman se domníval se, že dokáže odstranit jen Sobotku, a Babiše zachrání. Výsledek je přesně opačný. Sobotka zůstává, Babiš musí jít. Pro Zemana je to nové ponoření do osobně naplněné žumpy.

Prezident vymyslel bizarní výklad ústavy spočívající v tom, že demise premiéra neznamená nutně demisi vlády. Když ale Sobotka kličku prokoukl, technická úroveň Zemanovy hry notně upadla. Nakonec se zoufale doptával u Ústavního soudu, jestli opravdu musí odvolat ministra, když mu to premiér navrhne, což ústavní právníci zhodnotili uštěpačně tak, že se prezident fakticky dotazuje, zda v Česku ještě stále platí ústava. Jako zdržovací taktika je to asi dobré, ale vyhrát tak nelze.

Prezident od začátku nebyl neutrálním rozhodčím, evidentně kopal na straně Andreje Babiše. Nikdo si sice už nemůže myslet, že Miloš Zeman je nadstranickým prezidentem, za kterého se vždy prohlašoval. Babišovi nepomohl, alespoň v současnosti, spíš uškodil. Naopak posílil Sobotku, který na oslavu dílčího vítězství vykopl z dobré volební pozice dalšího Zemanova oblíbence Zimolu, jinak hodně nechápavého a nešikovného provinčního intrikána. (jb)

pátek 19. května 2017

Jak se bránit snižování úrodnosti zemědělské půdy

Alarmující příklad komplexního ekosystémového problému uvádí Jan Frouz, vědecký ředitel Výzkumné infrastruktury SoWa: Obsah organické hmoty v půdě neustále klesá. V České republice je na zemědělské půdě okolo 1,5 % organické hmoty, přičemž ideální podíl by byl dvojnásobný. Další pokles obsahu organické hmoty může vést k poklesu úrodnosti a schopnosti půd zadržet vodu, zvýší se eroze. Mohlo by dojít až k úplnému rozvratu ekosystémů, říká Jan Frouz s tím, že zadržování organické hmoty v půdě je proto jednou z hlavních strategických priorit České republiky do roku 2030 v environmentální oblasti.

Dalším příkladem může být kvalita vody v Orlické přehradě. „Neustále se hledá řešení, jak zlepšit kvalitu vody v přehradě, a tím zlepšit podmínky pro rozvoj turismu. Řešením ale není čistit přímo vodu v přehradě nebo vysazovat dravé ryby, to pomůže jen dočasně. Jediným dlouhodobě udržitelným řešením je změnit způsob hospodaření v povodí, zavést čističky a snížit množství živin a znečištění v přítocích Orlíku. To je jediný způsob, jak vyčistit Orlík,“ říká Hana Šantrůčková, zástupkyně ředitele infrastruktury SoWa.

Výzkum interakcí mezi půdou a vodou začíná u mikrosvěta v řádu nanometrů (mikrobi, bakterie, chemické látky, atd.) a pokračuje přes jednotlivé ekosystémy (pole, lesy, řeky, nádrže, apod.) až k velkým krajinným celkům v řádech tisíců kilometrů čtverečních. 

Experimenty provádějí vědci jednak v laboratorních podmínkách v malých pokusných nádobách, jednak mají trvalé experimentální plochy, které studují už desítky let. Aby bylo možné předpovědět chování ekosystémů na úrovni celé krajiny, plánují výzkumní pracovníci vybudovat umělé povodí o rozloze několika stovek metrů čtverečních. Ve světě je jen několik málo institucí, které se zabývají půdními a vodními ekosystémy v tak komplexním měřítku. Výzkumná infrastruktura SoWa bude nejen provádět vlastní výzkum, ale bude také poskytovat zázemí a služby dalším badatelským týmům či podnikatelské sféře.

neděle 14. května 2017

Češi jsou největší rasisté v Evropě

Podle průzkumu IAT Harvardské univerzity zveřejněného v časopise The Conversation jsou Češi největšími rasisty v Evropě. Nejméně rasistické názory převládají v západní a severní Evropě, naopak nejvyhraněnější jsou obyvatelé východní Evropy a Balkánu.

Ukázalo se, že v každé evropské zemi lidé méně spojují černochy s pozitivními slovy, naopak mnohem více používají slova negativní. Nejvíce negativních asociací a užití slov 'špatný' nebo 'kriminálník' použili Češi, Litevci a další východní národnosti. 

"Neznáme černochy ani muslimy, protože tady nežijí, a necítíme tedy, že jsou to jednotlivci, kteří jsou špatní, nebo dobří. A proto u nás převládají skupinové charakteristiky."

Žádný z evropských států není neutrální a nemá nulový koeficient. Mapa rasismu v Evropě vznikla jako obdoba již existující mapy Spojených států, která má podobné výsledky. Nejčervenější, tedy nejrasističtější je jih a východ Spojených států, nejméně západ a sever. Toto rozložení přesně kopíruje i mapa Evropy.

Poměrně výrazným aspektem je podle odborníků při odpovědích také historický vývoj daných států. Nejzápornější vztah k jiným etnikům mají v Evropě postsovětské země. Právě v těchto zemích občané často podléhají předsudkům, jelikož mnohdy nemají s jinými etniky zkušenosti. Na jihu Spojených států hraje roli zase historický vývoj spojený s otrokářstvím a občanskou válkou.

"V českém veřejném diskursu se výrazně zabydlely metafory přirovnávající někoho ke švábům, otráveným bonbonům apod. To, co je v Česku normální výrok prezidenta, v zahraničí by byl skandál. A to, jak se o věcech bavíme, má velký vliv. Zvlášť když s nimi nemáme osobní zkušenost,"

pátek 12. května 2017

Вторая мировая война началась 7 июля 1937 года

В дни Великой Победы уже стал привычным гомон ревизионистов-историков о нестерпимом имплицитном расизме англосаксов, о Буденном и Тухачевском, заговоре маршалов… Что и как было на самом деле? Каковы давно общеизвестные и новые факты? Вторая мировая война началась летом 1937 года, а не осенью 1939 года. Блок панской Польши, хортистской Венгрии и гитлеровской Германии разрывал несчастную Чехословакию. Не зря Черчилль называл польских хозяев жизни гнуснейшими из гнусных гиен, а договор Молотова и Риббентропа — блестящим успехом советской дипломатии.

Каждый год при приближении Дня Победы разные нелюди пытаются ревизовать историю, кричат, что Советский Союз не является главным победителем, а его победа была бы невозможна без помощи союзников. Обычно в качестве главного аргумента они приводят договор Молотова — Риббентропа.

Сам факт того, что западные историки считают, что Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года, объясняется исключительно неприкрытым расизмом западных союзников, прежде всего англо-американских. На самом деле Вторая мировая война началась в 1937 году, когда Япония начала агрессию против Китая.

Япония — страна-агрессор, Китай — страна-победитель, а война шла с 1937 года по сентябрь 1945-го, шла без единого перерыва. Но почему-то эти даты не называются. Ведь это происходило где-то в дальней Азии, а не в цивилизованной Европе или Северной Америке. Хотя конец-то совершенно очевиден: конец Второй мировой войны — это капитуляция Японии. Логично, что и началом в этой истории должно считаться начало именно японской агрессии против Китая.

Это останется на совести англо-американских историков, а нам просто надо об этом знать. На самом деле ситуация совсем не так проста. Вопрос ставится так же: в каком году Советский Союз вступил во Вторую мировую войну? Война шла с 1937 года, и ее началом являлся вовсе не освободительный поход Рабоче-крестьянской Красной армии в Польшу, когда Западная Украина и Западная Белоруссия воссоединились со своими братьями на востоке. Война началась раньше и в Европе. Именно осенью 1938 года, когда Советский Союз объявил панской Польше о том, что если она примет участие в агрессии против Чехословакии, то договор о ненападении СССР и Польши будет считаться расторгнутым. Это очень важный момент; потому что когда страна разрывает договор о ненападении — это фактически уже война. Поляки тогда сильно напугались, было несколько совместных заявлений. Но все же Польша приняла участие вместе с союзниками гитлеровцами и хартистской Венгрией в расчленении Чехословакии. Боевые действия были согласованы между польским и германским генштабами.

Здесь важно вспомнить один документ, который очень любят патентованные антисоветчики: это тюремные показания маршала Тухачевского о стратегическом развертывании Рабоче-крестьянской Красной армии. Там есть бумаги, которые и антисоветчики, и сторонники Сталина называют очень важными и интересными. Правда, их содержательный анализ почему-то практически нигде нельзя найти.

Дело в том, что Тухачевский писал этот документ в заключении еще в 1937 году, а в 1939 году, когда началась война на Западном фронте, ситуация изменилась кардинально. Весь содержательный пафос показаний Тухачевского состоит в том, что Рабоче-крестьянская Красная армия не была в состоянии выиграть у польско-германской коалиции. А в соответствии с пактом Гитлера и Пилсудского (первым блестящим успехом гитлеровской дипломатии) Польша и Германия должны вместе напасть на Советский Союз.

Существует менее известный документ — доклад Семена Буденного, который присутствовал на процессе заговоров маршалов. Тогда все маршалы, включая Тухачевского, Якира, Уборевича, были приговорены к смерти — вместе с большим количеством командармов. Начальник политического управления РККА Гамарник застрелился. Расстреляли Блюхера и маршала Егорова, которые участвовали в другом заговоре.


Эти трое военных приняли участие именно в заговоре маршалов. В докладе Буденный говорит, что финальным толчком, который заставил Тухачевского начать планировать переворот, было его осознание, что РККА не в состоянии выиграть у объединенных союзников — гитлеровской Германии и панской Польши. Именно это и являлось основной угрозой.

Итак, мы видим, что в 1937 году Тухачевский говорит: у РККА нет шансов против гитлеровцев. А в 1938 году Польша, Германия и Венгрия рвут на куски несчастную Чехословакию, после чего Черчилль называет польских руководителей гиенами и пишет, что храбрейшими из храбрых руководили гнуснейшие из гнусных.

И только в 1939 году, благодаря блестящим успехам советской дипломатии и тому, что линия Литвинова была сменена линией Молотова, СССР удалось снять эту смертельную угрозу, которая состояла в том, что на Западе против Советского Союза могли выступить Германия, Польша, а на Юго-западном фронте — Венгрия и Румыния. И одновременно с ними Япония имела возомжность напасть на востоке.


Тухачевский и Буденный считали практически безнадежным положение РККА в этой ситуации. Тогда вместо солдат начали работать дипломаты, которым удалось разорвать блок между советской дипломатией, между Гитлером, Беком и панской Польшей, между фашистами и польским руководством, и развязать войну между Германией и Польшей. Надо отметить, что германская армия в тот момент была практически непобедимой.

Большого боевого опыта у германцев не было, он состоял только в Испанской войне, в относительно бескровном аншлюсе Австрии, а также в бескровном захвате Судетской области и затем остальной части Чехословакии, кроме тех кусков, которые по соглашению между гитлеровцами и Польшей с Венгрией отошли этим странам.

Панская Польша была разгромлена германцами за три недели. Чтобы понять, как это произошло, достаточно перечитать военные воспоминания и аналитические документы; например, знаменитую книгу комбрига Иссерсона "Новые формы борьбы", которая сейчас снова становится популярной. Это было совершенно неожиданное и быстрое поражение Польши. В 1940 году такое же быстрое трехнедельное и катастрофическое поражение потерпела Франция, которая тогда считалась самой сильной армией в Европе. Этого никто не ожидал.

Но, в любом случае, подобный быстрый разгром Польши означал только одно: советская дипломатия сработала великолепно, она отодвинула границы Советского Союза далеко на Запад. Ведь в 1941 году гитлеровцы были совсем близко к Москве, и вполне возможно, что эти несколько сотен километров, на которые отодвинулась граница к Западу, и позволили спасти не только Москву, но и Ленинград. Нам удалось сделать практически невозможное.

Победа советской дипломатии обеспечила нам гарантии, которые не только разорвали блок, но и привели к тому, что Гитлер уничтожил варшавскую угрозу для России. Никто не ожидал, какой гнилой окажется тогда польская армия. Поэтому, когда вам говорят про пакт Молотова и Риббентропа, отвечайте: это был блестящий ответ на мюнхенский сговор, а польские паны получили заслуженное наказание. Черчилль оказался прав: это были гнуснейшие из гнусных.

Великая Победа — это не просто праздник, который нас объединяет. Это очень важная вещь в нашем историческом опыте, которая заставляет всегда помнить, что нужно хранить порох сухим: мы никогда не находимся в безопасности.


pravda.ru

středa 10. května 2017

ANO silně zapáchá, přesto to veřejnosti nevadí

Něco v zemi české nefunguje. Ve vyspělých zemích neodcházejí ušpinění politici kvůli té špíně , ale kvůli tlaku veřejného mínění, které tu špínu nechce. Pokud ale veřejné mínění z nějakého důvodu takto nefunguje a veřejnost nevidí, neslyší ani necítí tu špínu,  vypadá to na předzvěst velkého úpadku, když ne velké nemoci.

Po Nečasově vládě, která ztrácela přehled o politické realitě, ztratila ODS velkou část voličů . Už to bylo první varování, že v českých podmínkách sebeslavnější tradice jako cesta k vítězství ve volbách nefunguje. Posílili všeobecně  komunisté.

Hlavně ale prakticky z nuly vyrostlo ANO  a největší ztrátu voličů jsme mohli vidět u ODS, přes 673 tisíc voličů. ODS v současnosti podle průzkumů sice mírně roste, ale rozhodně nebere ve velkém voliče ANO. A v tom je právě ten hlavní problém současné politické situace.

Koho bývalí voliči (z roku 2010) ODS mají volit? Lze je nahnat zpátky k ODS pomocí skandálů ministra Babiše? Rozhodnou se volit ČSSD? Nebo se přesunou k Okamurovi? Zatím se zdá, že pravicové opozici nic nepomáhá. Dokonce i ta levicová, komunisté, ztrácí. A roste ANO. Kdyby pravice dala svým bývalým voličům šanci, nemusela by ani útočit na ANO a vrátili by se.

Za "normálních" okolností by zde byla možnost  „zbavit se“ Babiše pomocí policie a justice. Bohužel ANO vyrostlo především proto, že u nás policie a justice fungují podle toho, jak se vyvíjí vztahy mezi sférou politickou a hospodářskou. Jak mohou zasahovat proti něčemu, co dlouhá léta přehlížejí a snad i podporují?


pátek 5. května 2017

Povinné čipování psů

Sněmovní zemědělský výbor 5.5.2017 podpořil novelu veterinárního zákona, která mimo jiné zpřísňuje podmínky pro chov psů. Výbor dal souhlasné stanovisko k pozměňovacímu návrhu ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) a poslance Herberta Pavery (TOP 09), který zavádí od roku 2020 povinné značení, respektive čipování psů.

Jde o první krok proti všem, kteří množí zvířata. Návrh již dříve přinášel povinnost registrace chovatelům, kteří mají více než pět dospělých fen. Podle pozměňovacího návrhu by se měli všichni psi čipovat v době prvního očkování proti vzteklině. Zatím by za psa bez čipu podle zákona neměl být žádný postih, objevit by se mohl v budoucnu. Podle návrhu by bylo potvrzení o očkování proti vzteklině platné pouze u očipovaného zvířete.

Množitelé z toho opět vyváznou netknuti a nebude ani možné dohledat, odkud zvíře pochází. Novela také podle ní neřeší registraci čipů, podle ní se i více než polovina zvířat ocitne v útulku s neregistrovaným čipem.

Čip by měl pomoci nejen majitelům zaběhnutých psů, ale také zájemcům o nového mazlíčka. Dá informaci, zda nejde o psa, který pochází z míst, kde se čipuje ročně několik vrhů zvířat. Pavera navíc podal pozměňovací návrh i do novely zákona o ochraně zvířat proti týrání, v němž dává možnost ministerstvu zemědělství jasněji definovat vyhláškou podmínky pro chov psů, například jasně vymezený prostor podle hmotnosti zvířete.

V ČR je podle důvodové zprávy k návrhu 1,5 milionu psů, velká část z nich však již čip má. Pořizovací cena čipu závisí na jeho typu, mohla by se pohybovat mezi 120 a 450 korunami, míní poslanci. Za čipování si soukromí veterináři účtují od zhruba 300 korun do 550 Kč.

Výbor nepodpořil návrh pozměnit Komoru veterinárních lékařů. Podle komory současný návrh nejasně definuje kompetence veterinárního lékaře. Po přijetí takové novely by nemohli například vojenští veterináři diagnostikovat zvířata v laboratořích, státní úřední veterináři by zase nemohli vykonávat preventivní veterinární činnosti.

Podle novely budou mimo jiné útulky pro opuštěná zvířata povinně podléhat registraci kvůli zajištění veterinárního dozoru. Novela také povoluje možnost domácích porážek skotu mladšího šesti let. Na jednom hospodářství ale budou moci chovatelé ročně porazit jen tři kusy ve věku mezi dvěma až šesti lety. Zkrátit se má rovněž nahlášení domácí porážky veterinářům z jednoho týdne na tři dny. Maso z telat budou moci kvůli vyššímu riziku kontaminace konzumovat pouze členové domácnosti chovatele.
Novela rovněž legalizuje stav, kdy si výslužku zabijačky odnášejí osoby blízké chovateli. Norma upravuje i prodej produktů z prvovýroby, doplňuje jej o prodej nutrií.

úterý 2. května 2017

Babiš za pomoci EET přivedl českou vesnici k poslušnost

Je to proces, který má dvě fáze. První se jmenuje Babiš-podnikatel. Během ní se zkoncentrovala půdní držba a zemědělská výroba do té míry, že kdyby žil Masaryk nebo Antonín Švehla, usilovali by o novou pozemkovou reformu.

To, co největší české šlechtické rody nezvládly nashromáždit za 300 let, dokázal Andrej Babiš za 15 let (s jeho více než 100 tisíci hektary by jej předstihli jen Schwarzenbergové a Liechtensteinové). Stal se z něj nejen největší český velkostatkář, ale také řezník, mlékař, pekař, obchodník s hnojivy, postřiky, osivy, úrodou, zemědělskou technikou…

Většina toho, co se dnes na české vesnici vypěstuje nebo odchová, skončí dříve či později v některém z Babišových zpracovatelských podniků. A platí to i v opačném směru – bez Babiše už ani nezasejete.

A teď přichází druhá fáze likvidace tradiční české vesnice a její transformace na pouhou příměstskou noclehárnu. Ta nese název Babiš-výběrčí daní. Pokud po první fázi na venkově ještě někdo trvale žije a pracuje, po té druhé už nebude mít důvod.

To jediné, co na venkově ještě zůstalo – místní hospůdka a společenský život organizovaný hasiči, myslivci nebo fotbalisty –, bude zdecimováno EET.

Právě venkov, jak se nyní jasně ukazuje, bude první obětí tohoto systému, jehož deklarovaným cílem je zlepšení výběru daní (i malé dítě ví, že největší daňové úniky vždycky byly kolem lihu, cigaret, hazardu a PHM).

Čím hůře, tím lépe

Výsledkem bude, že drobný zemědělec neprodá mléko či maso ze dvora bez onoho elektronického nesmyslu, bude mít problém jít na trh do města nabídnout jablka z vlastní zahrady, klasické hospody čeká hromadný zánik a v lepším případě je nahradí privátní „pivní kluby". Pořádat někde bál, to už si kvůli opletačkám s berňáky každý hodně rozmyslí.

Ministerstvo financí sice tvrdí, že lidí, kteří své přebytky prodávají nepravidelně, se EET netýká, stejně tak organizátorů občasných společenských akcí, ale kde je ona hranice většího než malého množství bálů.

Babiš už asi ví, co svým jednáním může způsobit a jaké to může mít politické dopady, proto se snaží na poslední chvíli EET předělat. (Úředníci na finančních úřadech – jak si autor tohoto textu osobně vyslechl – jsou sami nešťastní z toho chaosu, kdy do poslední chvíle třeba netušili, jaká bude metodika kontrol, a kdy nedělají téměř nic jiného, než dokolečka vysvětlují, že na pizzu podanou zákazníkovi na stůl se EET vztahuje už teď a na úplně stejnou pizzu zabalenou do krabice až od března 2018.)

To je ale jen doklad Babišova stylu řízení. Faktem zůstává, že zdecimovaná česká vesnice, bez života a zcela závislá na novodobé vrchnosti, plně vyhovuje Babišovým podnikatelským zájmům.

pondělí 1. května 2017

Svátek práce byl dříve-s pionýry, dnes s Milošem Jakešem

Prvomájové oslavy svátku práce nebyly výmyslem komunistů, jak se mnozí stále domnívají. Byl a je to od konce 19. století svátek na celém světě. Jeho vzniku předcházel masakr stávkujících chicagských dělníků v roce 1886. V roce 1888 byl 1. máj vyhlášen svátkem práce na celém světě. V Čechách byl prvně slaven v roce 1890. Potom se v některých městech na 1. května konaly tábory lidu pořádané různými politickými stranami  včetně pravicových.


 Za první republiky se často staly hojně navštívené tábory lidu pořádané komunisty, neboť na nich bylo voláno po boji proti bídě a kapitalistům. Nebezpečí ze strany čs. komunistů podporovaných sovětskými bolševiky pochopily šéfové některých velkých podniků, kteří ve snaze eliminovat revoluční myšlenky komunistů o diktatuře proletariátu, které byly pro dělníky velmi lákavé, sami pořádali pro dělníky oslavy 1. máje.


Po roce 1945, kdy Československo bezhlavě začalo napodobovat sovětské Rusko, ujímali se organizace májových oslav  komunisté ještě mnohem intenzivněji než před válkou, po roce 1948 z nich udělali propagandistickou akci,které byli povinni (nepovinně) všichni zaměstnanci, studenti, školní mládež, i vojáci.

1. máj 2017 na pražském výstavišti s Milošem Jakešem
Po roce 1989 tyto povinné oslav neexistují, ale v menších rozměrech se konají původní tábory lidu pořádané politickými stranami. V roce 2017 samozřejmě nepochodují ulicemi pionýři a svazáci, ale řada starých komunistů si připomínku doby, kdy měli téměř neomezenou moc nenechá ujít a na skromnou oslavu pořádanou svými následovníky přijde. Jedním z nich byl i bývalý generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, jemuž se i po devadesátce daří v kapitalizmu dobře - jak je vidět.
1. máj 2017 v Moskvě
1. máj se nyní stal oblíbenou recesí v mnoha obcích - slaví se bez politiků