Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

čtvrtek 30. listopadu 2017

Agrární komora obhajuje nelegální hospodaření a braní dotací

Podle AK, která je největší stavovskou organizací zastupující zemědělské a lesnické podnikatele, ale i soukromě hospodařící zemědělce, k tomu dochází v souvislosti s obděláváním pozemků s ne jednoznačným vlastníkem a údajně nezákonným čerpáním dotací na tyto pozemky. Reaguje tím na úterní zprávu Českého Rozhlasu, podle kterého Agrofert neoprávněně hospodaří na 1700 hektarech. 
„Způsob, jakým byla informace o údajném protiprávním hospodaření s těmito pozemky podána, byl poněkud zjednodušující a čišela z něj především snaha vyvolat senzaci,“ napsal ve stanovisku komory její tajemník Jan Doležal.
Podle agrární komory jde o běžnou a poměrně rozšířenou praxi, která se podle oblastí týká tří až pěti procent zemědělských pozemků, řádově tedy několika stovek tisíc hektarů. Vzhledem ke struktuře vlastnických vztahů v českém zemědělství, tedy k situaci, kdy 30 tisíc zemědělských podnikatelů hospodaří na zhruba čtyřech miliónech hektarů zemědělské půdy, která má více než tři milióny vlastníků, se tomuto stavu ani do budoucna nelze zcela vyhnout.
Mezi majiteli zemědělské půdy v minulosti docházelo a dochází ke směnám, dělení pozemků na základě dědického řízení, či dokonce k opuštění nemovitosti, například v případě úmrtí, emigrace vlastníka, a s tím spojené ztrátě zájmu o nemovitost.

Dotační podpory pobírá uživatel

Podle stanoviska AK je taktéž třeba uvést na pravou míru souvztažnost mezi vlastnictvím půdy a oprávněností k dotačním podporám. Pobírat tyto podpory je totiž podle aktuálního právního řádu, platného v celé EU, oprávněn uživatel pozemku, tedy ten, kdo se o půdu stará, zúrodňuje ji a zhodnocuje.
V ČR je asi na čtvrtině zemědělské půdy uživatel zemědělské půdy zároveň jejím vlastníkem, zbývající část půdy je potom obhospodařována v nájmu. Ve většině západoevropských zemí je tento poměr obrácený, pronajímané půdy je tam méně.
Uživatel pozemku se právním důvodem užívání (výpisem z katastru či pachtovní/nájemní smlouvou), který opravňuje jeho zápis do registru LPIS (Land Parcel Identification System – registr zemědělské půdy pro účely evidence a výplat zemědělských podpor – pozn. red.), prokazuje pouze při prvním zápisu nebo v případě, že jsou vyjádřeny pochyby o tomto právním důvodu.
V praxi to například znamená, že se majitel dohodl s jiným zemědělcem, který mu mohl nabídnout vyšší pachtovné či nájemné za užívání pozemku.
Vyjádření pochyb o právním důvodu užívání však ze strany vlastníka nebo nového uživatele s vlastním právním důvodem užívání (nájemní smlouvou) vyžaduje aktivní krok, který ovšem v případě, že půda byla opuštěna nebo o ni nikdo s právním důvodem užívání nejeví zájem, nelze dost dobře uskutečnit.
V takovém případě jsou zcela správně a podle práva dále vypláceny dotační podpory aktuálnímu uživateli, který nemá možnosti ani kapacity zajímat se o to, kdo je aktuálním vlastníkem pozemku, na kterém hospodaří (mnohdy by se u právnických osob ani nedopátral).
Opačná situace by naopak vytvářela právní nejistotu. Očekávání aktivity ze strany vlastníka nebo osoby, která s vlastníkem podepsala pachtovní smlouvu, je z tohoto pohledu v pořádku. Na straně zemědělce je pak samozřejmě povinnost se v přiměřené míře snažit si pro účely evidence LPIS vlastnické vztahy urovnat tak, aby v okamžiku podání jednotné žádosti byly všechny právní náležitosti v pořádku.
„Jako zájmovou stavovskou organizaci, která zastupuje zájmy agrárního sektoru, nás mediální kampaň zaměřená proti zemědělcům, kteří na půdě poctivě hospodaří, pochopitelně mrzí. Při detailnějším vhledu do této problematiky totiž zájemce zjistí, že se nejedná o nečestné nebo nezákonné jednání, ale spíše o nedokonalost v současném právním systému,” vysvětlil dále Doležal.

Dořešme společně právní nejistotu

Podle něj je také třeba jasně říct, že pozemky, kde není při veškeré vůli majitel dohledatelný, by zůstávaly neobdělány s veškerými negativními dopady na životní prostředí, zaměstnanost a potravinovou soběstačnost republiky. V ČR přitom podle hrubých odhadů jde o několik stovek tisíc hektarů.
Místo snah pošpinit zemědělce a vyvolat senzaci bychom se měli soustředit spíše na veřejnou diskusi o tom, jak do budoucna legislativně dořešit výše popsanou právní nejistotu, do které se uživatelé zemědělských pozemků, v řadě případů bez vlastního zavinění, mohou dostat,“ uzavírá tajemník agrární komory.

EK zjišťuje, že přímé platby pro zemědělce jsou nespravedlivé a neúčinné

Zemědělská politika Evropské unie by od roku 2020 měla dostat nová pravidla, měla by být jednodušší a flexibilnější. Evropská komise chce dát jednotlivým státům větší volnost, kam mají vkládat své peníze. Základem Společné zemědělské politiky bude ochrana životního prostředí, boj proti změnám klimatu a udržitelný rozvoj. Každý členský stát bude mít možnost stanovit cíle svého zemědělství. EK potom určí, co bude podporovat.

EK chce dávat měně peněz na kontroly a více na konkretní výsledky pokrokových metod. Přímé platby nadále budou vypláceny, i když EK bere na vědomí jejich nedokonalé a nespravedlivé rozdělování. Je známo, že o 80 % peněz pro zemědělství se dělí jen 20 % velkých zemědělských podniků. To vede k diskusím o sociální nespravedlnosti.

Novým ministrem zemědělství bude Jiří Milek

Na ministra zemědělství je navržen do menšinové vlády ANO majitel zemědělského a potravinářského koncernu Úsovsko Jiří Milek, potvrdil  předseda ANO Andrej Babiš. Milek za ANO v roce 2013 neúspěšně kandidoval do Sněmovny. Podle Babiše Milka doporučila Agrární komora, své firmy se Milek kvůli funkci zbaví.

Milkův koncern, který sídlí v Kopině na Šumpersku, vyrábí převážně potravinové zboží, například müsli tyčinky Fit, či sušenky Bersi, ale dokonce i například čističky odpadních vod. Podle serveru Aktuálně byla jeho společnost v roce 2015 čtvrtým největším příjemcem evropských dotací pro zemědělce, měl dostat 194 milionů korun.

Ve středu Babiš rovněž potvrdil svého kandidáta na ministra vnitra Luboše Metnara, který na ministerstvu působil již jako náměstek za ministrů Martina Peciny a Milana Chovance. Do povědomí se dostal především jako policejní vyšetřovatel, který dostal žháře z Vítkova před soud. Problematické je však jeho dřívější působení v proruském hnutí BOS, které se silně vymezovalo vůči EU a NATO.

Premiérem hodlá prezident Miloš Zeman 6. prosince jmenovat předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, vládu má prezident jmenovat 13. prosince. Jména ministrů, které navrhuje, zatím Babiš na Zemanovo přání neřekl. Přesto se již část jmen na veřejnost dostala. Některá z nich přímo z úst Zemana.

úterý 28. listopadu 2017

Babišovi stačí menšinová vláda a podpora extremistů

ČSSD i lidovci se před volbami několikrát zmínili, že by v koalici s ANO rádi pokračovali. Po volbách by měli s ANO dohromady 103 mandátů.

Jedinou překážkou pro takovou koalici je obvinění pana Babiše. Kdyby on netrval na tom, že musí být ve vládě, a kdyby neprosazoval osobní zájmy před stabilitou České republiky, mohla by stávající koalice pokračovat. Jemu je ale bližší opřít se o komunisty a okamurovce.

Andrej Babiš je momentálně tam, kde potřebuje být. Jedna z věcí, které jeho koalici s komunisty a SPD spojují, je nenávist k veřejnoprávním médiím, kterým nemohou diktovat. Chtějí zlikvidovat Českou televizi a Český rozhlas. Je to tak silný spojovací článek, že vklínit se do toho je mimořádně těžké. Andrej Babiš je podnikatel, který i v politice sleduje nejlevnější náklady podnikání. A úplně nejlevnější je pro něj menšinová vláda s podporou komunistů a okamurovců.

Babiš nemůže s rasisticky profláknutou SPD do otevřené koalice, protože by to uškodilo jeho podniku, především v zahraničí. Dokud koalice nebude, vyplatí se mu to. Ještě lepší by pro něho bylo, kdyby do toho vstoupila například ODS, oficiálně by sice ANO vládlo s ní, což by dobře ve světě působilo, ve skutečnosti by vládl za podpory komunistů a SPD. 

úterý 21. listopadu 2017

Президент Чехии жестко раскритиковал действия ЕС в отношении России

Позицию Евросоюза по воссоединению Крыма с Россией подверг резкой критике президент Чехии Милош Земан

"С одной стороны, вы имеете Косово, где была гарантия ООН, но эту гарантию не обеспечили, а с другой стороны — Крым, где был проведён референдум. Это двойные стандарты, и это плохо", — цитирует политика издание Daily Express.

По словам Земана, он не единственный европейский лидер, поддерживающий подобные взгляды, однако "другим не хватает храбрости", считает он.

Ранее на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы чешский президент призывал признать вхождение Крыма в состав России "свершившимся фактом". Он предположил, что Киев и Москва могут прийти к соглашению, в соответствии с которым украинская сторона получит компенсацию за полуостров "в финансовой форме или в виде нефти и газа".


Санкции, принятые Брюсселем против Москвы Земан называет глупостью. При этом, добавил президент Чехии, США также ввели собственные антироссийские санкции, и эти санкции противоречат энергетическим интересам Европы, поэтому Евросоюз опротестовывает их. Это выглядит слегка лицемерно, не правда ли? Давайте отменим эти санкции", - предложил президент.

Напомним, как сообщала "Правда.Ру", проявлением двойных стандартов назвал президент Чехии Милош Земан разницу в отношении к референдуму в Крыму и отторжению Косово от Сербии.

Выступая по TV Barrandov, чешский лидер напомнил, что в свое время критиковал отторжение Косово от Сербии. По его мнению, это было очевидным нарушением резолюции Совета Безопасности, которая гарантировала территориальную целостность Сербии, включая Косово.

Как сообщала "Правда.Ру", 5 октября Европарламент принял резолюцию по Крыму, в которой Россия обвиняется в нарушении прав человека на полуострове и репрессиях.

По мнению Европарламента, больше всего права жителей полуострова была нарушены запретом меджлиса и объявлением его экстремистской организацией с выдворением с территории Республики его лидеров.

Кроме того, евродепутаты призвали Москву обеспечить беспрепятственный доступ в Крым представителей специализированных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Это требование тем более выглядит нелогичным на фоне того, что на полуостров активно приглашают всех европейских политиков, которые готовы приехать и посмотреть собственными глазами, что же там происходит.

pondělí 20. listopadu 2017

Jana Novotna, Czech Winner of Wimbledon, Dies at 49

Jana Novotna, the Czech tennis star who famously cried on the Duchess of Kent’s shoulder after losing a Wimbledon singles final in 1993 and then triumphed at the same tournament five years later, died on Sunday in the Czech Republic. She was 49.
Ms. Novotna famously cried on the Duchess of Kent’s shoulder in 1993 after losing the women’s singles final at Wimbledon. She triumphed at the same tournament five years later.

Women’s Tennis Association confirmed her death in a statement, which did not specify where in her native country she died. She had cancer.

Novotna won 17 Grand Slam titles over her career, 16 of them in doubles and mixed doubles, as well as three Olympic medals. But it was her singles career that came to define her.

She had sought for years to dominate the lawn at Wimbledon. In 1993, she appeared to be on the verge of just such a victory. Up 4-1 in the final set against Steffi Graf, Novotna lost the match, 7-6 (8-6), 1-6, 6-4.

As the trophies were being presented, the Czech tennis player cried on the Duchess of Kent’s shoulder. “Jana, I believe that you will do it, don’t worry,” the duchess told her, by Novotna’s account.

Novotna, then 29, defeated Nathalie Tauziat of France 6-4, 7-6 (7-2) to lift the Wimbledon singles trophy for the first and only time.

“Jana was an inspiration both on and off the court to anyone who had the opportunity to know her,” said Steve Simon, the W.T.A.’s chief executive. “Her star will always shine brightly in the history of the W.T.A.”

Novotna turned professional in 1987 and initially drew attention as a doubles player. She began to make a name for herself as a singles player in 1990 — eight years before she won the women’s singles title at Wimbledon.

Known for her serve-and-volley game, she was ranked 13th among women players by 1990. By 1993, she was facing off with Graf in the Wimbledon finals. She returned to the tournament finale in 1997, but lost to Martina Hingis of Switzerland.

The following year, Novotna beat Venus Williams in the quarterfinal and exacted some measure of revenge by defeating Hingis in the semifinal. By beating Tauziat, she became the oldest first-time female Grand Slam champion in the Open era. (That record stood until 2010, when Francesca Schiavone of Italy won the French Open less than three weeks before her 30th birthday.)

Novotna reached the final of the Australian Open once and appeared in the semifinals of the French Open and the United States Open, but Wimbledon was her only Grand Slam singles victory. She retired with 100 tournament titles — 76 in doubles and 24 in singles.

Novotna retired from professional tennis in 1999. She was inducted into the International Tennis Hall of Fame in 2005.

Her death sparked a strong reaction in the Czech Republic among former coaches, competitors and sporting officials.

“When she lost to Steffi Graf at Wimbledon in 1993, I was crying,” said Jan Kodes, a fellow Czech tennis player who won three Grand Slams — including one Wimbledon title — in the 1970s. “She came to me and said, ‘Mr. Kodes, don’t cry, I will win it here one day anyhow.’ ”

“And she did five years later,” Kodes said, as quoted by the Czech news website Idnes. “Jana certainly was a player who became a role model for many young girls.”

Ivo Kaderka, president of the Czech Tennis Association, described Novotna as a domestic tennis legend whose impact extended beyond the sport.

“Despite winning Wimbledon, she remained a pleasant, normal intelligent girl, who always came to support us and cheer,” Kaderka said. “Who would have thought she would leave so soon?”

Novotna’s former coach, Hana Mandlikova, told the Czech Press Agency that the tennis star’s death at a young age made it “difficult to find words.”

“Jana was a great girl,” Mandlikova said. “I am very happy it worked out for her in Wimbledon eventually.”


Rozšíření EU o východní státy bylo velkou chybou

V hlavních městech na Západě začínají politikové mluvit nahlas o tom, že   rozšíření Evropské unie směrem na východ bylo historickou chybou, na kterou doplácí nejen západní státy EU, ale celý svět.  

 Polsko je největším příjemcem dotací z Evropské unie, dostává téměř 10 procent rozpočtu Bruselu. V Maďarsku není snad jediná silnice, elektrárna či stavba veřejné budovy, kterou by nefinancovala Evropská unie. Pánové Kaczynski a Orbán nosí bruselské šeky do své banky, ale posmívají se závazným principům Evropské unie týkajícím se demokracie a zákonnosti.

Jedním řešením, o němž se diskutuje v Bruselu a v Paříži a také v Berlíně, je zastavit finanční pomoc východu. Vlády, které doma potlačují opozici, ignorují verdikty Evropského soudního dvora a odmítají sdílet břemeno uprchlické krize, by neměly být financovány Evropskou unií. 

Potíž je, že by se to zvrhlo. Bez přístupu na Západ by bývalé komunistické státy propadly chaosu a spojily by se opět s Ruskem. Odsunout je nyní na okraj Evropské unie je totéž. Evropská unie se zřejmě bude muset naučit s nacionalisty koexistovat.

neděle 19. listopadu 2017

Venku je nebezpečno, myslivci střílí po všem.

Myslivci když jsou v ráži, nepřemýšlejí, ale pálí po všem živém i neživém. Dvě ženy byly zraněny v sobotu dopoledne na jednom z honů na Frýdecko-Místecku. 

Událost prověřuje policie. Odehrála se krátce po desáté hodině v prostoru jedné myslivecké honitby na Frýdecko-Místecku. „Z dosud zjištěných skutečností vyplývá, že 55letý muž měl vystřelit z dlouhé zbraně v zakázané době i směru, přičemž došlo ke zranění dvou žen. Poškozené ve věku 19 a 33let byly ošetřeny a převezeny do nemocnice,“ uvedla mluvčí policie Gabriela Holčáková.

„K objasnění okolností události jsme zahájili úkony trestního řízení pro přečin ublížení na zdraví z nedbalosti. Pachateli tohoto trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta,“ dodala mluvčí.

středa 15. listopadu 2017

Národu imponuje Zeman jako ničitel oponentů

Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že Zeman asi vyhraje první kolo prezidentských voleb, ve druhém bude ohrožován Jiřím Drahošem, bývalým prezidentem České akademie věd, který už nyní zřejmě má nejvíc podpisů i finančních příspěvků. 

Zemana  "obdivují bývalí nepřátelé" a nenávidí mnozí jeho blízcí spolupracovníci z ČSSD. Zejména ho obdivuje Jan Zahradil z ODS. "Zeman je člověk s dlouhou pamětí a nic neodpouští," tvrdí Zahradil.   "Podařilo se mu zničit všechny své bývalé politické oponenty." Právě to ničení, pokoření a odstranění konkurenta  vzrušuje nejvíc Zahradila i nemalou část agresivní veřejnosti, která by tak ráda někoho slabého a bezmocného týrala, vyháněla, okrádala a zabíjela, která tak touží po tom vidět krev. 

"Zeman používá nejnižší emoce k tomu, aby rozděloval národ. Vyvolal u lidí strach z imigrantů a pak si začal hrát na jejich ochránce. Vzestup populistických stran  a rozdělení společnosti velkou měrou vyvolal právě on," říká Jiří Dienstbier.

Lidovci veřejně podpořili Drahoše. To je velká chyba, která může nejvážnějšího Zemanova konkurenty poškodit. Lidovci totiž nepatří k těm stranám, které už z principu těží z agresivity, z napadání a jakékoli poškozování kohokoli, proto je, podobně jako TOP09, postkomunistická luza nemůže ani cítit. Krvelačný národ  totiž nechce na Hradě mít kladeče věnců, ale pomstychtivého diktátora, který bude plnit zvrhlá přání lidu přebíhajícího houfně od jedné agresivní strany ke druhé.

pondělí 13. listopadu 2017

OSN vyzývá ČR k dodržování lidských práv

OSN to neříká výslovně, ale de facto vyzvala ČR k boji s Milošem Zemanem. Zlepšit integraci Romů do společnosti, bojovat s rasismem, xenofobií a islamofobií doporučily členské země OSN České republice během přezkoumání stavu lidských práv v zemi. Řada zemí zároveň ocenila pokrok, kterého ČR dosáhla v integraci všech dětí do vzdělávacího systému.
OSN

Začíná to být vážné, když o něčem takovém uvažuje renomovaná mezinárodní organizace. Na pulty českých knihkupectví ale v rámci "předvolební nekampaně" přichází kniha Miloše Zemana "Dokážeme si vládnout sami". Rozhovory s prezidentem vedli bývalý redaktor Haló novin Jiří Ovčáček a exčlen extrémistické Národní strany Radim Panenka. Předmluvu napsala novodobá Kabrhelová, oddaná Babišova pomocnice Karla Šlechtová.

Politická rétorika prezidenta je postavena na komunistickém neustálém vyhledávání dalších a dalších údajných nepřátel, nepřátel té hodné, "utlačované a ukřivděné většiny", kterou shání do houfu tím, že ukazuje na jinou barvu pleti, které se tak moc bojí ten pouliční sobecký houf.

Systematicky Zeman odvádí pozornost veřejnosti od faktu, že na vlnu směřující ke koloniálnímu postavení Českou republiku navedli Klaus se Zemanem, že vlna přibližuje k pobřeží, a ČR uvízne na mělčině. Článek o srbských textilkách zachycuje dynamiku, které dříve nebo později podlehne česká subdodavatelská ekonomika, pokud dojdou sluchu názory systematicky opakované Zemanem.

Lidé by se měli bát propadu České republiky mezi rozvojové země, kterému Zeman ze všech notně chabých sil stále napomáhá, nebo jeho ruských přátel, kteří na důležitá místa v ČR dosazují své české obdivovatele. Místo obav ze sestupu země na nejnižší příčky evropských hospodářských a kulturních žebříčků se Češi děsí imaginární invaze muslimů a z vlastní bídy viní Romy. Nejvyšší ústavní činitel  používá hlas novodobého proletariátu tak, že i Marx se asi obrací v hrobě.  Zatímco prezident šíří rasistickou demagogii, miliardářské Lukoily, Kellnerové a Agroferty táhnou Českou republiku do rozvojového světa - a ohromně na tom vydělávají.


sobota 11. listopadu 2017

Těžký život amerických farmářů

Paní Hanson byla ještě v posteli, když ráno 4. listopadu 2017 zaslechla zvuk silných motorů, který se rozléhal farmou rodiny Hempů v Ashkumu ležící asi 80 mil jižně od Chicaga. Pochopila, že musí rychle vstát a dát se do vaření, aby v poledne měla pro majitele kombajnů a traktorů připravený dobrý oběd.

Se sklízecí technikou přijeli sklízet kukuřici sousední farmáři. Poslední hospodář z rodiny Hempů, čtyřiašedesátiletý Steve Hemp, totiž začátkem září náhle zemřel na srdeční mrtvici, když jel do nemocnice navštívit nemocnou matku, která v příštích dnech také zemřela.
 
Po sklizni kukuřice čekal v garáži na muže z okolních farem oběd
 Těžký je život amerických farmářů, proto jejich potomci utíkají k z farem za lepším životem. Rovněž dcery Steve Hempa odešli z farmy, provdali se za počítačové odborníky, jejich otec zůstal sám až do svého tragického konce. Na polích zůstalo 100 akrů (40 ha) nesklizené kukuřice. Dozrávala později, než je běžné, protože Steve Hemp musel první výsev zaorat (zmrzla) a sit znovu. Partnerka Steve Hempa i dvě dcery byly bezradné, nevěděly co s úrodou udělat.

Co udělat věděli farmáři z okolí, kteří se rozhodli, že sousedce pomůžou. Pomoc organizoval hlavně Randy Storm (na snímku uprostřed s ohrnutým límcem a červeným svetrem), který byl Hempovým dobrým přítelem.

Američtí farmáři musejí hodně tvrdě pracovat, aby obstáli. K tomu všichni nemají podmínky, a tak farmy pronajímají těm, kteří je mají. V současnosti je ve státě Illinois 75.087 farem, ale jen 58% z nich užívají majitelé. "Můj táta měl farmu 700 akrů (290 ha) a bylo nás pět synů, a všichni jsme chtěli pracovat v zemědělství, každý mít vlastní farmu," říká farmář Richard Guebert, prezident  sdružení farmářů státu Illinois, "dneska si na práci farmáře troufne málokdo. Konkurenční boj je nesmírně tvrdý."


pátek 10. listopadu 2017

Vláda lidu není možná

Komunistický režim  neustále lidem vtloukal do hlavy, že nikdy nelze jít proti vůli "lidu" - ačkoliv sám to v praxi dělal vlastně pořád. Lid dostal  jako nepřátele západní imperialisty a revanšisty a jejich domácí pomahače.

Přímá demokracie dneška by však měla vyrůstat zdola, z reálného vlivu lidí na jejich každodenní život. Včetně toho, že na vlastní kůži nesou důsledky svých rozhodnutí - dobrých nebo špatných.

Současný model vůle lidu se od toho komunistického vlastně neliší, ten stále stejně nemyslící lid, má nadále jako nepřátele západní imperialisty v EU a NATO a jejich domácí pomáhače.

 Český lid okouzlen stepní kulturou osvoboditelů v roce 1946 dobrovolně instaloval komunistický režim a vnutil ho i Slovákům. Lidově demokratické státy se staly příkladnou ukázkou komunistické fantasmagorie, že v sovětském bloku vládne lid. 

 Lid nemyslící a neuvažující dodnes neví, co chce, ale nedá pokoj, dokud to nedostane. Lid nemyslící stále, tak jako za komunistů, má pocit, že je rozhodující silou v zemi. Ve skutečnosti jen ve volbách hlasuje tak, jak si přejí ti, kteří jím dovedou manipulovat.

28 let po listopadových událostech z roku 1989 potřebuje česká společnost ještě pořádně "odkomunizovat". Nikoliv hledáním agentů StB, ale odmítnutím nesmyslné komunistické ideologie o vládě lidu.

Česká pošta před popravou, venkov je zděšen

Neobvyklá situace nyní panuje okolo poštovních služeb. Licenci na provozování jejich hlavní součásti, takzvaných základních poštovních služeb, totiž překvapivě Česká pošta od Českého telekomunikačního úřadu řádně nezískala a bude jí jejich poskytování nařízeno. Neudělení licence Český telekomunikační úřad před několika dny odůvodnil nedoložením analýzy nákladů poskytování základních poštovních služeb.

„Sdružujeme více než 1200 obcí a v těchto dnech registrujeme obavy mnoha starostů o budoucnost doručování i poboček. Problémy potvrzují i naše interní průzkumy,“ uvedl Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv.

Pošta je však připravena i po 1. lednu poskytovat služby svým zákazníkům ve stejném rozsahu jako dosud. Lid´é se nemusí obávat, že by začátkem ledna skončilo doručování dopisů, balíků, že by se zavřely pobočky. Jestli něco může zneklidňovat občany, tak je to právě bezdůvodné strašení, které nemá oporu v realitě.

Ve Švýcarsku se zvětšují farmy až na 30 ha

Ve Švýcarsku také ubývá zemědělců. V roce 2016 ukončilo činnost okolo 1.000 zemědělských závodů. V zemi jsou prakticky jen rodinné zemědělské závody. Každý sedmý zemědělský závod obdělává více než 30 ha půdy. Rovněž se zvyšují příjmy.

Průměrný příjem jednoho zemědělského závodu v roce 2016 byl 64.300 franků (1,414.600 Kč). Je to o 4,7 % víc než v roce 2015. Důvodem vyšších příjmů je vysoká cena jatečných prasat, dobrá úroda na polích a pomalu rostoucí náklady. Mimo příjmů ze zemědělské výroby jsou ještě příjmy z nepodnikatelské sféry, což jsou například důchody, které činily průměrně na jeden závod 30.600 franků (673.300 Kč). Nejlépe se dařilo sedlákům v nížinách, kde měli ze zemědělské výroby příjmy průměrně 90.000 franků (2,000.000 Kč).

Ve Švýcarsku v roce 2016 bylo v provozu 52.263 zemědělských závodů. V tomto roce zmizelo 653 ha zemědělské půdy. Od roku 2000 odešlo ze švýcarského zemědělství 18.000 lidí. Podle průzkumů zemědělské obyvatelstvo je nejméně spokojeným obyvatelstvem Švýcarska. Je nespokojeno s životní úrovní, s nedostatkem volného času a s nemožností ovlivňovat politické a ekonomické podmínky. Naopak venkovské obyvatelstvo je nejvíc spokojeno s rodinným životel, blízkostí přírody a školstvím.

středa 8. listopadu 2017

Jihočeská dechovka navržena jako kulturní dědictví UNESCO

Jihočeská dechová hudba by se měla stát součástí nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Usiluje o to Jürgen Uitz, ředitel městkého úřadu v Litschau, zahájil proces -už má spoustu souhlasných vyjádření, na jehož konci má být zařazení Jihočeské dechové hudby a rakouského šramlu mezi nehmotné kulturního dědictví UNESCO. Nehmotné dědictví UNESCO zahrnuje kulturní díla, která neodnáší čas.

Zcela odlišné hudební styly, šraml a dechovka, mají k sobě geograficky hodně blízko. V dolnorakouském městě Litschau (5 km od Chlumu u Třeboně) bratři Schrammelové měli hudební kvarteto hrající novým zvláštním stylem, který odtud přenesli do Vídně, ze které se dostal do celé Evropy. 40 km severně od Litschau, v jihočeské vesnici Borkovice, se v roce 1924 narodil Ladislav Kubeš, který v roce 1952 pro posádkovou hudbu v Jindřichově Hradci zkomponoval "Jihočeskou polku." Je dneska asi jen málo dechových kapel v Evropě, které Jihočeskou polku nemají v repertoáru. Je to skladba, kterou muzikanti považují za mistrovské dílo, protože vytrvale má mezi posluchači úspěch.

Užší kontakty Rakušanů s jihočeskými dechovkami byly navázány brzy po roce 1945, tvrdí Jürgen Uitz,  když v rakouských kapelách chyběli muzikanti, a tak na pohřby do rakouských příhraničních obcí byli zváni jihočeští muzikanti.

Poprvé v rakouském příhraničí Kubešova kapela hrála v rámci jakési kulturní spolupráce mezi KSČ a KPÖ (Komunistická strana Rakouska) na počátku šedesátých let minulého století, přičem pozvání zařizoval Krajský výbor KPÖ z Hollabrunnu. O koncertech Kubešovy kapely v Litschau a nedalekém Brandu je hodně dokumentů, mimo jiného také 150 Kubešových originálních ručně psaných kompozic. Po smrti Ladislava Kubeše v roce 1998 rakouské kontakty pokračují s kapelou Veselka řízenou Ladislavem Kubešem ml. který je patronem každoročního dechovkového festivalu v Brandu nazvaného "Český sen." 
Ladislav Kubeš: Jihočeská polka