Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

úterý 25. září 2018

Další móda v nakupování: Obchody bez pokladen

Holandský řetězec AH (Albert Heijn) v pondělí otevřel dva obchody bez pokladen. Za peníze si tam nikdo nic nekoupí. Zákazníci musejí mít, buď speciální kartu řetězce AH,nebo mobilní App aplikaci.

S nových obchodech si zákazníci musí přímo na regálech načíst údaj z cenovky zboží na svou kartu "top-to-go" NFC technologie nebo naskenovat do mobilu. Pokud je zboží nakoupeno rozsvítí se zelené světlo. Po deseti minutách je automaticky nákup sečten.

Albert Heijn plánuje nový systém AH-to-go- nákup zavést do všech svých prodejen. Brzy mají být zavedeny nákupy i na operační systémy Os a Windows. Podle šéfa AH Jana Willema Dockheera je novým systémem poskytnuto zákazníkovi větší pohodlí.

Na námitka, že zrušením pokladních přijdou lidé o práci šéf AH odpověděl, že pracovní místa zůstanou, pouze prodavači budou zákazníkům radit, jak nakupovat. 

Podobný systém nákupu zavedla začátkem roku americká společnost Amazon v Seatlu. Zákazníci tam pomocí mobilních telefonů zboží nakoupí a obchod cenu automaticky odečte z jejich účtů. Zesílený kamerový systém sleduje, zdy jsou všechny nákupy řádně načteny.

pátek 14. září 2018

Přilby z doby bronzové na východním Slovensku

Dvě bronzové přilby pocházející z mladší doby bronzové jsou zásluhou jednoho houbaře ve Východoslovenském muzeu v Košicích. Našel je minulý rok v katastru obce Trhoviště v okrese Michalovce a přinesl do muzea.

Podle vyjádření archeologa Dáriuse Gašaje byly obě přilby částečně zasunuté do sebe. Jsou zhotovené z několika částí, čímž se liší od podobných nálezů na Slovensku, které byly z jednoho plechu. Proč byly přilby u Trhoviště, není zatím známo. Jsou na nich znaky používání a oprav, což znamená, že zřejmě patřily nějakému vysokému vojenskému náčelníkovi.

 Archeologové místo nálezu potom důkladně prozkoumali. Podle odborného odhadu má nález hodnotu 60.000 eur (téměř 1,5 milionu korun). Nálezce si přeje zůstat v anonymitě.

čtvrtek 13. září 2018

Začíná 28. Meklenburská zemědělská výstava

Dnes  v severoněmeckém Mühlengeezu začíná 28. Meklenburská zemědělská výstava. Přes dlouhodobé problémy se suchem očekává se, že bude o ni opět velký zájem. Opět se otevře okno do zemědělství, řekl prezident zemědělského svazu Detlef Kurreck.
Premiérka Manuela Schwesig zahajuje výstavu

Vystavovat bude na 1.000 vystavovatelů, z nichž asi 300 bude vystavovat hospodářská zvířata. Poprvé zde vystavuje Indie a Irsko. Je to zajímavá přehlídka zvířat. Například unikátní jsou plemena husí, která se v Pomořansku chovají už 700 let.

Očekává se návštěva víc než 70.000 lidí. Vloni výstavu navštívilo 73.000 návštěvníků. V pátek bude na výstavě oficiální reprezentace zemědělství, něco jako české dožínky. Ve vystoupení ministra zemědělství Bachause jistě nebude chybět kritika nízkých výkupních cen mléka, které nyní jsou 32 centů (8 Kč) za litr.

středa 12. září 2018

Rakousko: Nelze nečinně přihlížet na řádění vlků

S dolnorakouským okresem Gmünd hýbou vlci, kteří tam přešli z Třeboňska. Fotografie pětičlenné smečky vlků rozpoutala hysterii. Obyvatelstvo s rozhořčením čte zprávy o roztrhaných ovcích a srnách. Trhání ovcí začalo v srpnu u města Bad Grosspertholz, kde v okruhu 3 km bylo nalezeno pět roztrhaných ovcí, srna a rovněž bylo zraněno několik kusů dospělého dobytka, které musely být poraženy. 

 Nyní byla nalezená roztrhaná ovce v obci Höhenberg, jež je vzdálena 5 kilometrů od okresního města Gmünd a 1 kilometr od české vesnice Vyšné. Pozorovatel vlků Georg Rauer říká, že není možné přesně určit, že ovce roztrhali vlci. Byly však zásluhou rodiny Prinz v Angelbachu nalezeny stopy, u nichž se rozborem na DNA jasně vyhodnotilo, že se jedná o vlky. Tyto stopy jsou dokladem o tom, že v oblasti mezi Grosspertholzem a Langschlage se 32 ovcí stalo obětmi vlků.

Lovci můžou na vlky používat pouze gumové projektily. Ty jsou účinné maximálně na vzdálenost 30 m, a tak blízko se lovec k vlkovi těžko dostane. Proto doposud je nikdo nepoužil.

Záležitost vlků v gmündském okrese se dostala na politickou scénu. Ujali se jí lidovci, starosta Harbachu a zároveň předseda okresní agrární komory Markus Wandl a poslankyně rakouského parlamentu Margit Göll. "Máme obavy o lidi, sedláky, turisty, děti a také domácí i lesní zvířata. Je třeba si vyjasnit co chceme. Vlky, nebo lidi. Gumové kuličky na vlka neplatí," říká Margit Göll. "O krajině bez hospodářských zvířat nelze hovořit jako o krajině kulturní."

Obyvatelstvo Gmündu je vlky v blízkosti města zděšeno. Místostarosta Gmündu Hubert Hauer, sám nájemce honitby v Altmansu, nevěří, že bude možné vlky likvidovat, pokud nedojde k tragedii: "Já osobně jsem toho názoru, že nelze nečinně přihlížet přibývajícím škodám na zvířatech." úterý 11. září 2018

Kalifornie v roce 2045 bude veškerou elektřinu vyrábět z obnovitelných zdrojů


Americký stát Kalifornie chce do roku 2045 pokrýt veškerou spotřebu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V pondělí zákon podepsal guvernér Jerry Brown.

Kalifornie chce splnit a překonat cíle Pařížské dohod y o klimatu. "Není to snadný záměr a bude to trvat dlouho, ale musí to být, " řekl Brown. V roce 2030 chce nejlidnatější stát USA používat ze 60 procent pouze energii větrnou a sluneční. V roce 2045 by už v Kalifornii neměl při výrobě elektrické energie vznikat žádný CO2.

Kalifornie je pátou největší ekonomikou světa a je v čele států, které prosazují ochranu klimatu. Guvernér Brown tento týden pořádá mezinárodní konferenci o ochraně životního prostředí v San Francisku. Iniciativami v ochraně klimatu se Kalifornie silně odchyluje od názorů prezidenta Donalda Trumpa.

pátek 7. září 2018

Česká obchodní inspekce na Zemi živitelce

Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny kontrolovala stánkový prodej na českobudějovickém výstavišti, kde se konal 45. ročník mezinárodní výstavy Země živitelka. 

„Inspektoři se zaměřili nejen na kontroly stánkového prodeje spotřebního zboží a občerstvení, ale i na kontroly technických parametrů výrobků u distributorů a v jednom případě i u výrobce produktů,“ uvedla ČOI. V rámci letošního ročníku výstavy bylo provedeno celkem 19 kontrol. Závada byla zjištěna u 12 z nich. V procentuálním vyjádření činí počet kontrol s porušením právních předpisů více než 63 procent.

Inspektoři ČOI uložili na místě 11 pokut v celkové výši 12 300 korun. Ve třech případech zakázali prodej výrobků. středa 5. září 2018

Kráva na střeše garáže

V obci Maichingen (Bádensko Württenbersko) se najednou na střeše garáží objevila kráva. Policie, po obdržení zprávy, se s helikoptérou vydala na místo zjistit, co se stalo. A skutečně kráva na střeše garáží byla a rozhlížela se po okolí.

Na střechu se kráva, která se oddělila od přeháněného stáda, dostala po hromadě zeminy za garážemi. Než se policii podařilo zalarmovat hasiče, kráva sama po hromadě slezla ze střechy garáží zpět na zem. Hasiči potom krávu zahnali domů, na hospodářskou usedlost.
video

pondělí 3. září 2018

Nový školní rok začal i v Rusku

Když dnes dopoledne jsem se vydal do přístavu v Oděse, v rozpálených ulicích města a na Potěmkinových schodech mne překvapily hloučky dětí, malých i velkých, oblečených  v černobílých společenských oděvech jako  na svatbu. Bylo to tak dojemné, že se mi do očí nahrnuly slzy. Tak se v Rusku zahajuje školní rok.

Nevím, jestli je to pozůstatek sovětské éry, kdy všechny děti musely mít uniformu: bílou košili a červený pionýrský šátek, nebo je to napodobení šlechtické noblesy z dob předsovětských. Rozhodně je to úžasný zvyk, který se dětem vryje do paměti a bude jim připomínat, že začátek školního roku je den stejně významný jako nejvýznamnější rodinná událost.

Předčasná výplata zemědělských dotací kvůli škodám způsobených suchem

Komisař pro zemědělství EU Phil Hogan navrhl EK, aby členským státům EU bylo kvůli letošnímu velkému suchu umožněno vyplácet zemědělské dotace předčasně. Státy by podle tohoto návrhu měly přizpůsobit či změnit své dotační programy pro venkovské oblasti. Hogan tím odpověděl na dotazy, které v Evropském parlamentu položili předseda zemědělského výboru Czeslaw Adam Siekierski z Polska a euro poslanec Fredrick Federley ze Švédska.

Podle Hogana je zřejmé, že zemědělci byli letošním suchem značně poškozeni a pomoc potřebují. Řešením podle  komisaře je možnost vyplácet předčasně od poloviny října 2018 dotace, 70 procent z prvního a 85 procent z druhého pilíře.

Peníze by měly být použité na nákup krmiv pro zvířata a na zasetí pícnin na plochách zničených suchem. Mimo peněz z fondů EU by měly jednotlivé státy v nutných případech kompenzovat finanční ztráty zemědělských závodů. Kompenzace by neměla překročit 15.000 eur (384.000 Kč) na jeden závod.

neděle 2. září 2018

Země živitelka 2018 očima laika - 2

Křovinořezy

Únava

Občerstvení

Motorové pily

Nadšené zpěvačky

Sekačky

Přehlídka nejlepších vín

Pražské jaro začalo a skončilo v Bratislavě


Výročí 50. let od sovětské okupace bylo sice už před deseti dny, ale pořád doznívají názory na to co se stalo v roce 1968 a ve dvou desítkách let následujících. Události jsou stále v pamětech mnoha lidí a zaměstnávají historiky. Na ně navazují i dnešní politici.

Není možné se zbavit dojmu, že Pražské jaro v různých podobách trvalo pětadvacet let. Začalo na konci roku 1967 v Bratislavě vzpourou a útokem slovenských komunistů na prezidenta Antonína Novotného a skončilo rozdělením Československa v roce 1992. Toto období bylo ve skutečnosti v režii slovenských komunistů a bylo přípravou Slovenska na osamostatnění.

V šedesátých letech prezident Novotný dobře věděl, ač nevzdělán akademicky, že Slováci nemůžou zapomenout na oněch šťastných sedm let samostatnosti během druhé světové války.  Nesmířili se s tím, že prezident Beneš v roce 1945 se Slováků neptal, jestli chtějí být součástí Československa, ale rovnou, za Stalinovi pomoci, republiku z roku 1938 obnovil. Bez Podkarpatské Rusi darované Stalinovi, jako poplatek za to, že po válce sovětská armáda přijela s celou parádou do Prahy. Novotný se od Slováků vydírat nechtěl nechat, což nacionálně zaměření slovenští komunisté nemohli strávit. V lednu 1968 nastrčili naivního Dubčeka, aby Novotnému podrazil židli.  Podařilo se. Jenomže Dubček byl více než nacionalizmem nasáklý socializmem a marxizmem. Jak byl Dubček po pádu Novotného v ráži, získal na svou stranu ambiciosní české politiky, kteří předtím se přes hradbu Novotného prvorepublikových soukmenovců nemohli za žádnou cenu nahoru dostat. Získal i studenty a většinu mladých lidí ve velkých městech.

Že při jednání v Moskvě Dubčeka a vládu podrazili především Husák se Svobodou je známo, tak jako je známo důkladné opevnění hranic a čistky během normalizace. Husákova éra nezměrné spolupráce se Brežněvovým Sovětským svazem, při které Slovensko ekonomicky rostlo, se nachýlila po příchodu Michajla Gorbačova do Kremlu.  Ve dnech 9. až 11. dubna 1987 Gorbačov byl v Praze a Husákovi a jeho soudruhům naznačil, že si své pozice musejí chránit sami, SSSR do vnitřních záležitostí už zasahovat nehodlá. K definitivní roztržce mezi Gorbačovem a Husákem došlo 6. října 1987, kdy do Moskvy na oslavu 70. výročí říjnové revoluce dorazila československá stranická a vládní delegace včele s Husákem. Gorbačova ovšem nepřesvědčili o nutnosti nejužší spolupráce socialistických zemí, tedy o potřebě opět vojensky zasahovat, je-li některá komunistická vláda ohrožena. Co se tehdy v Moskvě stalo, je těžké odhadnout, ale je známo, že oficiální československá delegace se v předvečer oslav VŘSR vrátila do Prahy a přehlídky na Rudém náměstí se nezúčastnila.

Na ÚV KSČ od té doby zřejmě nebylo veselo. Ekonomika země sice stále fungovala, ale poptávka po zastaralých čs. výrobcích nebyla.  V zahraničních mediích se objevily rozhovory s Alexandrem Dubčekem, ikonou protisovětského Pražského jara. To byla pro Husáka další rána, a tak 18. prosince 1987 odstoupil  z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ. Jeho místo zaujal Miloš Jakeš, pod nímž se Československo dokulhalo k listopadu 1989. Hned po převratu zaútočili slovenští nacionalisté včele s Mečiarem a v roce 1992 dosáhli samostatnosti Slovenska. Tím se dá říci, že skončil proces započatý svržením NOVOTNÉHO. Potom přišel boj o majetek, co byla činnost v Pražském jaru neznámá.

Disidenti možná  o několik týdnů urychlili pád komunistického režimu v Československu, ale u kolébky změn stál Michajl Gorbačov. 

sobota 1. září 2018

Země živitelka 2018 očima laika - 1

Setkání s andělem

Kapela Babouci
Fotografové - nadšenci

Burčák

Kapelmajstr - dobrovolník

Dýně

Radost