Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

pátek 29. listopadu 2013

Byl Babiš "vědomým" spolupracovníkem StB?

Platnosti či rušení lustračního zákona (číslo 451/1991 Sb.)?

 Co lustrační zákon zakazuje:
Možnost výkonu funkce, která se obsazuje volbou, jmenováním, nebo ustanovením ve vymezeném okruhu státních orgánů a organizací, je neslučitelná se skutečností, že se občan v rozhodném období podílel na potlačování lidských a občanských práv jako příslušník Sboru národní bezpečnosti zařazený ve složce Státní bezpečnosti, vědomý spolupracovník Státní bezpečnosti, tajemník orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, člen předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa, člen předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, člen Byra pro řízení stranické práce v českých zemích, člen Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, pokud s výkonem této funkce bylo spojeno politické řízení Sboru národní bezpečnosti, pracovník aparátu výše uvedených orgánů na úseku politického řízení SNB či příslušník Lidových milicí ve funkci náčelníka nebo člena okresního nebo na jemu roveň či výše postaveného štábu Lidových milicí;


Zákon stanoví přísnější podmínky pro výkon funkcí ve federálním ministerstvu vnitra, ve Federální informační bezpečnostní službě a ve federálních policejních sborech.

čtvrtek 28. listopadu 2013

Česká armáda má málo lidí.

Ministerstvo obrany přichystalo změnu branného zákona, která umožní zahájit povinný nábor odvedenců ještě předtím, než bude vyhlášen stav ohrožení státu. Novela má dát možnost k doplnění armády vybranými branci, jejichž specializace bude pro ozbrojené síly potřebná. Zároveň počítá se špatným fyzickým stavem střední generace Čechů. Novelu zákona projedná ve středu vláda v demisi.

Současná plně profesionální armáda má kolem 20.000 vojáků a zhruba 8000 příslušníků dobrovolných záloh. Podle autorů novely je takový početní stav zcela nedostatečný pro potřeby obrany státu v případě jeho ohrožení válečným konfliktem. "V důsledku obecného trendu zhoršování fyzické kondice občanů v produktivním věku se navíc dá předpokládat, že značná část populace podléhající branné povinnosti bude při eventuálním odvodu shledána neschopnou služby," dodává dokument ministerstva obrany.

Armáda nyní bude moci vybrat civilní specialisty z oblastí, které jí v řadách chybí, a doplnit jimi pravidelné vojsko ještě před vyhlášením stavu ohrožení státu, případně válečného stavu. Stihne tak vycvičit dostatečné množství specialistů ještě před samotným ohrožením českého území cizími vojsky. Další brance armáda získá při mobilizaci, která bude vyhlášena v případě ohrožení státu.

Obdobný model přípravy vojáků v záloze funguje je i v ozbrojených silách některých západních států, zejména v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii a USA.

Novela zachová dobrovolnou brannou povinnost v době míru. To znamená, že příslušníci armády se budou nadále rekrutovat z lidí, kteří o vstup do armády samostatně projeví zájem. I členové aktivních záloh budou převážně dobrovolníci. Povinnost sloužit v záloze ale nově budou mít i vojáci, kteří v armádě skončí. Členy povinné zálohy budou na základě uzavřené smlouvy s armádou ještě pět let po skončení své služby ve vojsku.

Bývalí profesionální vojáci poté mohou být v rámci záloh vysláni i do bojových operací v zahraničí. Armáda tím chce odlehčit jejich kolegům v činné službě, kteří při současném nasazení často jezdí do misí opakovaně a nestihnou mezi jednotlivými výjezdy adekvátně regenerovat.

Ke zkvalitnění zálohy novela povoluje armádě nabírat občany, kteří sloužili v zahraničních armádách, případně pracovali například u policie. Při jejich vstupu mezi vojáky jim bude stanovena, případně upravena hodnost na základě toho, jakého postavení v jiné ozbrojené složce získali. Uvedené ustanovení se netýká lidí, kteří působili v armádách nedemokratických režimů.

Kde jsou éčka a jak škodí.

Vylepšují vlastnost potravin, prodlužují trvanlivost a zintenzivňují chuť, vůni či barvu. Řeč je o éčkach, které se přidávají do potravin. Mnohé z nich ohrožují naše zdraví, mohou poškodit střeva, způsobit kožní problémy, přispět ke zvýšení cholesterolu nebo poškodit trávení.

Jednou z nejnebezpečnějších éček je E952 - cyklamát, které je zakázáno v USA, Velké Británii a v Norsku. Co je na tom nejhorší, my ho pijeme vesele dál.

Toto éčko se vyrábí synteticky přidáním hydroxidu sodného nebo vápenatého (louh) do cyklohexylaminu, který se používá jako přípravek proti hmyzu a korozi, nebo při výrobě plastů.

Bylo zjištěno, že mohou u pokusných krys způsobit rakovinu močového měchýře, vrozené vady, mutace a poškození varlat. V těle se cyklamáty přeměňují na cyklohexylamin, který může způsobit záněty močového měchýře. Další studie však toto tvrzení nepotvrdily, proto je názor na cyklamáty takový, že sami o sobě rakovinu nezpůsobují, ale zvyšují účinky ostatních karcinogenů. Bylo totiž zjištěno, že při používání směsi cyklamátů se sacharinem, vyvolalo vyšší výskyt rakoviny močového měchýře.

Potraviny, které E952 obsahují:

Apfel
Ave Malina
Caprio Blackcurrant
Caprio Multivitamin
Caprio plus apple
Caprio PLUS Multivitamin
Caprio plus orange
Citronové potěšení
Coca Cola light
Coca Cola Zero
Cola 0%
Čierna ríbezľa
Dietní želírovací ovocný cukr
Forest fruits sirup
Freeway cola light
Grapefruit Grog Tea
Berry Blue
Hořčík - šumivé tablety
Hořické trubičky kakaové s náhradním sladidlem
Cherry sirup
Ice Coffee
Ice Tea Peach
KORUNNÍ červený pomeranč - jemně perlivá
Křen extra pikant
Křen pikant
Lemon drink
Lift citron
LIFT hruška
Lift hruška
Lift jablko
Limacit light s příchutí pomeranč
Minerální voda ochucená - Mineral Drink Limeta
Multivitamin Light Nectar
Multivitamin šumivé tablety Das gesunde plus 20 Ks
Caprio nesycený nápoj - Apple, Raspberry, Orange
Olé! Hrozno
Orange
Protective drink
Raspberry fruit sirup
Raspberry sirup
Samson Radler Lemon
Sirup s příchuťou čiernych ríbezlí
Soda Stream Pink grapefruit, Cola Sugar Free, Night Spirit, Margarita, Raspberry, Xstream
Loyd Tea Energy Svařák, Berry Blue Svařák
Zeus Family, Multivitamín, Hrozen

Zelená nafta nemá ve vládě jednoznačnou podporu.

Vláda včera přerušila projednávání návrhu ministerstva zemědělství (MZe) na zachování daňového zvýhodnění nafty pro zemědělce. Podle záměru MZe by na vratce spotřební daně měli zemědělci v příštím a následujících letech dostat od státu zpět 1,4 miliardy korun ročně. Zásadní připomínky proti zákonu uplatnila tři ministerstva.

Nečasův kabinet ukončení daňového zvýhodnění o rok odsunul a pro letošní rok pouze snížil vratku z původních 60 na 40 procent.

Podle MZe by úplné zrušení zelené nafty pro zemědělskou výrobu bylo neúnosné. Požaduje proto zachování vracení daně na současné úrovni, kdy zemědělci mohou dostat zpět 40 procent daně u klasické motorové nafty a 57 procent u směsné nafty s bio příměsí.

V meziresortním připomínkovém řízení však vznesla zásadní připomínky k návrhu ministerstva financí, dopravy a průmyslu a obchodu. Ministři dnes naopak schválili navýšení letošního rozpočtu MZe o 100 milionů na dotace zemědělcům hospodařícím v přírodně znevýhodněných, především horských, oblastech.

Všechna moc zdravotním pojišťovnám!

Ministerstvo zdravotnictví připravilo velmi nebezpečný návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.


Pokud by byla přijata:

Pacientům by kdykoliv rozhodnutím úředníka zdravotní pojišťovny mohl být odebrán jejich lékař, ale i nemocnice, protože by s nimi zdravotní pojišťovna byla oprávněna bez uvedení důvodů vypovědět smlouvu. Pokud by pacient chtěl u takového lékaře zůstat, musel by si plně hradit nejen zdravotní péči, ale i předepsané léky, rentgenová a laboratorní vyšetření, apod.

Výběrová řízení, určující, který lékař a jaká nemocnice budou mít nadále smlouvu se zdravotní pojišťovnou, by si řídila sama zdravotní pojišťovna, hlavním kritériem by pochopitelně byla co nejnižší cena. Zdravotnictví by tak ovládly obchodní řetězce, šlo by o konec soukromých lékařů v Čechách. Úspěšný by byl ten, kdo nejvíce ušetří na svých pacientech, případně může nabídnout dumpingové ceny.

Jak za první republiky v Československu, tak v řadě zemí EU nyní, rozhoduje svobodná volba pacienta. Krachuje lékař, od kterého pacienti odchází, úspěšný je ten, koho si pacienti svobodně zvolí. Nyní to má být ten, kdo získá přízeň vedení zdravotních pojišťoven, což je nesmírný prostor pro korupci a klientelismus.

Navrhovaná změna je alarmující pro lékaře i pacienty, média o ní mlčí.

Rozšiřujte tuto informaci dále.

Kontaktujte své poslance, senátory i média a zabraňme společně této prokorupční novele zákona!

středa 27. listopadu 2013

Soud měl dva předsedy.

Tak jsem shlédl televizní inscenaci "Zabíjení soudruha" a není mi to z toho moc dobře po těle. Staří soudruzi, kteří do KSČ vstupovali v 50. letech, pořád zbožňují Gottwalda za to, že po roce 1945 vyhrál volby a udělal Vítězný únor. Podle nich poprava Slánského vyplynula z třídního boje. Strana je vždycky správná.

Připomnělo mi to jeden soud, co se nedaleko v obci odehrál. Tenkrát jsem ještě jezdil do učňovské školy a od lidí v autobusu leccos slyšel. Bylo to na jaře asi v roce 1956. Tehdy se tam na zámku, který byl zabaven hraběti Paarovi, konal soud s vesnickými kulaky-neplniči kontingentů. Soud měl dva předsedy a jednoho zapisovatele. Těmi předsedy byl tesař z jiné vesnice, který se stal referentem na ONV. Druhým byl bývalý zedník, taky úředník na okrese. Zapisovatele dělal advokát V. z Votic. K soudu postupně předstupovali všichni neplniči. Soud rozhodoval, kdo bude předán prokurátorovi, a kdo ne. Dnes to pro toho, kdo to nezažil, vypadá legračně  Legrace nebyla, když za půl roku byli zlikvidováni tři zemědělci. Veškerý jejich majetek zabaven pro státní statek, který  už dříve stal se ze zámeckého dvora. Nevystěhovali je, protože statek potřeboval lidi na práci. A měli platit nájem z vlastních bytů.

Všechny zemědělce tam zachvátila obava o majetek a po žních vstoupili do JZD. Když v Maďarsku vypuklo povstání, asi polovina jich na počátku příštího roku z JZD vystoupila. Dostali špatné pozemky na konci katastru, na kterých se nedalo hospodařit, proto v létě zase do JZD vstoupili. ONV to ocenil tím, že obci koupil motorovou stříkačku.

Dříve se ve výkupu vykupovalo všechno, mimo mléka. Též dobytek a prasata. Muselo se odebrat všechno. I mokré obilí. Sušička nebyla a lidi na přehazování také ne. Obilí v na sýpkách prorůstalo a plesnivělo. Když bezpečnost kvůli tomu sebrala vedoucího, tak ho hned vyhodili z funkce, ale když plesnivé žito vnutili rybářům z Tábora - žádná škoda tedy prý nevznikla - zase ho vzali zpět. Sklady procházelo velké množství materiálu, proto malérů byla spousta a řada lidí bylo odsouzena. Byl jsem mockrát vyšetřován, ale skoro vždycky jsem měl štěstí, že jsem vyvázl bez trestu. Pouze jednou jsem dostal podmínku.


Zahradníček Josef

úterý 26. listopadu 2013

Francouzští sedláci na barikádách. Teče krev.

Na protest proti daňové politice Francie francouzstí sedláci zablokovali silnice okolo Paříže a ochromili dopravu.

Sedláci protestijí proti agrární a daňové politice francouzské vlád Nelíbí se jim přerozdělování přímých plateb z ormé půdy na zvířata a daňová politika, když DPH na hnojiva má příští rok z 5 procent stoupnout na 20 procent. Zásadně nesouhlasí se zavedením ekologické daně na všechna motorová vozidla o váze nad 3,5 tuny.

Při pouličních protestech došlo k dvěma tragickým srážkám, při kterých zahynul jeden hasič a bylo zraněno šest policistů. Ministr zemědělství Stefane Le Foll žádal francouzská media, aby byla odpovědná a nerozněcovala  další vášně. 

pondělí 25. listopadu 2013

Babiš kupuje Rádio Impuls.

Hrajeme hezky česky. To nejlepší co máme.

Společnosti dnes uzavřely smlouvu o smlouvě budoucí, obchod musí ještě schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. ČTK o tom informoval mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Obě strany se rozhodly podrobnosti o transakci nezveřejňovat.

"Koupě společnosti Londa představuje rozšíření naší mediální působnosti do oblasti rozhlasového vysílání, což, jak věříme, dále posílí atraktivitu naší mediální divize pro obchodní partnery a podpoří její další rozvoj," uvedl člen představenstva Agrofertu Libor Němeček. Rádio Impuls bylo podle něj vzhledem ke svému zaměření, tržnímu postavení a profesionalitě týmu nejlepším možným akvizičním cílem.

Kromě Impulsu provozuje Londa také pražskou rozhlasovou stanici RockZone 105,9. "Doufám, že začlenění našich rádií do velké mediální skupiny bude pro Rádio Impuls a i Radio RockZone 105,9 impulsem pro jejich další rozvoj," sdělil Rainer Poelmann, jednatel německé společnosti Eurocast GmbH Radio Venture & Management, která je majoritním vlastníkem Londy.

Babiš do médií vstoupil loni založením bezplatného týdeníku 5plus2. Letos koupil vydavatele Mafra, pod kterého spadají i Mladá fronta Dnes a Lidové noviny a také internetové portály iDnes.cz a Lidovky.cz.

V Kazachstánu objevili 3 mil. ha zemědělské půdy.

Kazašský ministr pro místní rozvoj Balat Schamischev nedávno uvedl, že v zemi je téměř o 3 miliony hektarů zemědělské půdy víc než skutečně je evidováno. Je to způsobeno tím, že některé oblasti dříve nebyly identifikovány jako oblasti zemědělské.

Při nejnovější inventarizaci bylo zjištěno, že je v Kazachstánu 93 mil. hektarů zemědělské půdy. Ze 3 mil. ha, které byly objeveny, je 313.000 ha orné půdy. Mimo zemědělství je v zemi nerostné bohatství, hlavně uran, v jehož těžbě je Kazachstán 1. na světě. Kazachstán měří 2,717.300 km2 a má 17 mil obyvatel (6lidí na km2).

pátek 22. listopadu 2013

Milan Kňažko chce kandidovat na prezidenta SR.

Milan Kňazko, jedna z nejznámějších postav listopadového převratu 1989, oznámil, že chce kandidovat na prezidenta Slovenské republiky. 

Známý slovenský herec, spoluzakladatel a představitel Veřejnosti proti násilí a HZDS, později poslanec Federálního shromáždění ČSFR, slovenský ministr zahraničních věcí a ministr kultury, chce jít do voleb jako nestranický a nezávislý kandidát. Potřebných 15 tisíc nominačních podpisů začal sbírat již v pondělí, ale tehdy byl s potvrzením kandidatury ještě opatrný. Uvedl jen, že definitivní rozhodnutí padne do několika týdnů.

Podle slovenských sociologů má Milan Kňažko ve volbách šanci na úspěch. Například Martin Slosiarik z agentury Focus pro server deníku SME uvedl, že Kňažkovi zůstalo mnoho obdivovatelů mezi lidmi, kteří prožili revoluci v roce 1989. „Připravenost podpořit kandidáta z prostředí mimo politiku rozhodně existuje,“ uvedl Slosiarik. 

Ohlásili kandidaturu:
Pavol Hrušovský (KDH, Most­-Híd)
Peter Osuský (SaS)

Nezávislí kandidáti:
Radoslav Procházka
Andrej Kiska
Ján Čarnogurský
Milan Kňažko
Milan Melník
Ľubica Blašková
Jozef Behýl
Leonid Chovanec


Číňan ještě víc musí cvyhledávat potraviny z EU.

Rozpočet EU počítá se zvýšením výdajů na propagaci Potravin z EU. Byl schválen slogan : "Enjoy, it's from Europe" (Pochutnejte si, je to z Evropy.)

"Již v současnosti je zemědělsko-potravinářské odvětí Evropaské unie nepřekonatelné v kvalitě svých výrobků, která je výsledkem přísného dodržování norem kvality." říká agrokomisař EU Dacian Ciolos. Zásluhou exportu potravin z EU, který dosáhl hodnoty 110 miliard eur, bylo v EU zajištěno velké množství pracovních míst. Potenciál e vývozu potravin z EU je především v Číně a Koreji.

V letošním roce šlo z rozpočtu EU na propagaci a podporu obchodu potravinami 61 milionů eur. Do roku 2020 by tato částka měla stoupnour na 200 mil. eur ročně. Financování trhu ve třetích zemích se má zvýšit z 50 na 60 procent. EK chce posilova seskupení producentů. Potraviny z EU by měly být chráněny značkou EU.

S těmito návrhy by členské země měly být seznámeny v nejbližších měsících. Už je uvítal Pekka Pesonen, předseda Copa-Cogneta, který pochválil i spolupráci při výměně zboží mezi EU a USA.

 

čtvrtek 21. listopadu 2013

Evropský parlament odhlasoval reformu SZP.

Ozelenění EU proti vůli zelených a komunistů.

Po třech letech jednání EP hlasoval o reformě SZP, tedy o nových pravidlech pro přímé platby a organizaci trhu. Návrh prošel zásluhou 430 hlasů ze 680 přítomných poslanců. Souhlasili všichni poslanci křesťanských a sociálně-demokratických stran. Proti byli zelení, komunisté a část liberálů.

Vzniká "Černá listina," ve které budou uvedeny subjekty, které nesmí dostávat zemědělské dotace, i když obdělávají zemědělskou půdu. Jedná se o letiště a sportoviště. Dotace mohou dosta jen firmy, jejich nadpoloviční příjmy pocházejí ze zemědělské činnosti.

Mladí zemědělci do 41 let věku, hospodařící na 25 až 90 ha zemědělské půdy, dostanou dodatečnou platbu ve výši 25 procent. Tako malé zemědělské podniky mohou dostat více finančních prostředků než doposud. Naopak velkým podnikům částky nad 150.000 eur (4 mil. Kč), budou sníženy o 5 procent. 

Aby reforma byla uvedena v život, chybí jen souhlas zástupců všech států EU. Ti se sejdou v prosinci.

středa 20. listopadu 2013

Zákon proti lenosti nemá naději na schválení.

Gubernátor Kemerovské oblasti Aman Tulejev předložil ruské Státní dumě návrh zákona na potírání lenosti a nezaměstnaných z povolání. 

Gubernátor návrh zákona zdůvodnil tím, že v Kuzbasu je 22.000 nezaměstnaných, přitom je zde 30.000 volných pracovních míst.  V regionu chybí například 7.000 stavařů, 1.600 horníků, 2.000 zdravotníků a 1.500 řidičů. Lidi, kteří nechtějí dělat a berou podpory, guvernér nazývá "nezaměstnaný z povolání." Jenov Kuzbasu napočítali 4.400 takových lidí.

V podstatě se v případě Tulejevova návrhu jedná o znovuzavedení zákona o příživnictví, který v bývalém SSSR platil v létech 1961 až 1991, tedy 30 let. Podle něj osoby, které bezdůvodně nepracovaly 4 měsíce v roce, byly obžalované z příživnictví a potrestány. Zákon pravděpodobně Duma nepřijme, protože převládá názor, že sovětské právo nepatří do moderního ruského státu.

Dotace EU pokřivily zemědělství.

Přestože zaznívají ódy na to, jak po reformě SZP dotace z Bruselu pomohou řešit sociální problémy malých zemědělců, je také stále hlasitěji konstatováno, že zásluhou dotací nejvíc bohatnou manažeři velkých zemědělských družstev a společností. V Německu se jedná o 1500 východoněmeckých podniků, které mají více než 1000 ha půdy a provozují průmyslové zemědělství.

Představitelé Sdružení pro rolnické zemědělství (Abl) tvrdí, že Německo převedlo z velkých podniků na rolníky jen 2 procenta z objemu dotací. Přitom podle směrnic Evropské komise bylo možné převést až 30 procent peněz. Výsledkem bude dalších 6 let odklon od rolnického zemědělství. Dotace EU, jimiž jsou podporovány i průmyslové zemědělské podniky, ve skutečnosti už 20 let ničí rolnické zemědělství a likvidují rodinné zemědělské podniky. 

17. listopad tenkrát a dnes.

V nedělním dopoledním přítmí jsem se vydal do centra města, abych viděl, a případně popsal, oslavy 24. výročí sametové revoluce. Hledal jsem marně. V ulicích předváděli řidičské umění  mladíci s obličeji na předním skle. Tak jako každou jinou neděli před polednem.

Nic nepřipomínalo výročí dne, který nám změnil život. Pouze na budově policie vlála velká česká vlajka s malou vlajkou EU. Ostatní úřady, školy a podniky se už nenamáhají připomenout významný den státu vlajkovou výzdobou. Po slavení není nikde ani potuchy. Nemrzne, ale je nepříjemná zima, proto návrat do tepla a dávám se do psaní. Smutné počasí, smutná nálada. Do středy to vzpomínání snad zvládnu.

V televizi to v neděli vypadalo jakž takž slavnostně.  Když prezident Zeman trucuje na invalidním vozíku, řeční tedy premiér Jiří Rusnok. Projev má na papíru, ze zázraku dělá výročí, z výročí zázrak. Povinnost! Pár vět o demokracii. Žádné nadšení. Pak  zpráva o Václavu Klausovi, jak napochodoval se svou ochrankou k pomníčku 17. listopadu a lidi mu nadávali. Klaus se vztekal, policie držela dav.

Rámus nacistů na můstku vypadal směšně. Hnutí vyznavačů násilí. „Národ, nic než národ" a „Čechy Čechům." Aby nikdo nebyl na pochybách, kdo je vzorem, vystoupil nacionalista z Jungen Nationaldemokraten. Chyběly jen výrazy  jako "Antimenschen" a "Gegenmenschen." Tak nacisté označovali menšiny.

Kdybych v roce 1989 neposlouchal Svobodnou Evropu, tak bych o událostech na Národní třídě  3 dni nic nevěděl. Nevěřil jsem tehdy - a nevěřím dodnes, že jen několika naivním disidentům se podařilo vytáhnout k protestům tolik studentů.

Vzhledem k tomu, že studenty podporoval soudruh Mohorita z ÚV KSČ - asi to byl taky předseda Svazu mládeže - myslím, že listopad byl akcí jednoho křídla komunistů. Za pomoci StB, samozřejmě. Utvrdila mě generální stávka v našem městě, které jsem se s dvěma spolupracovníky zúčastnil.

To byla tenkráte na náměstí sláva. Byla tam tlačenice. A co jsem viděl? Proti komunistům protestovali komunisté. Vedle vůdců Občanského fóra hrdě nesli vlajky komunističtí ředitelé, náměstci a předsedové ROH a ZV KSČ. Jako na 1. máje. A ty projevy na tribuně.

"My, pracující závodu XY, nesouhlasíme se zákrokem proti studentům na Národní třídě a podporujeme demokratické změny." Zástupci podniků, škol, z nemocníce a odjinud volali po demokracii a nové vládě. Nejdelší projev asi měl komunista-předseda MěNV (dnes jeden z nejbohatších lidí v kraji). Major z vojenské posádky slíbil, že armáda bude podporovat demokracii, ale pouze takovou, která zajistí socializmus. Ten prý bude armáda hájit všemi zbraněmi.

Zatleskali jsme, zazpívali hymnu a šli domů, zastavivše se ještě v krámku Potravin Na Růžku na dvě lahvová piva. Ani nám v rohu u dveří prodejny, s lahvemi v rukou, nebylo ze sametové revoluce  moc do řeči, a tak jsme jen pozorovali tu dlouhou frontu u pultu. Chleba, mléko v igelitových sáčcích, mouka, cukr, káva a další základní potraviny podávali zákaznicím hbité ruce prodavaček. Žádné banány a ananasy. Určitě nás nenapadlo, že tohle všechno za pár let zmizí. Že banány budou všude. A budou levnější než jablka, dokonce než brambory.

Tušili jsme nějaké velké změny. Budoucnost výkupu, tedy i naše, byla už za socializmu nejasná. Jezedáci si vybudovali vlastní sklady obilí se sušičkami, výkup moc nepotřebovali. Ten už propouštěl zaměstnance. U nás 2 lidi kvůli nadbytečnosti. Místo jednoho nemocného dělníka a jedné účetní na mateřské přišli dva inženýři na práci s počítačem. Padesátka byla na krku, řemeslo žádné. "Žrát budou lidi pořád, v zemědělství je budoucnost." Všechno je jinak.

Nejsou dnes fronty u pultů, nejsou malé krámky a hbité prodavačky. Nejsou ani ty továrny a dílny, ze kterých zákaznice do krámku přicházely. Už se také neuvidí, jak po práci skupinky chlapů občerstvují se v obchodě či před ním. Jednak do práce se jezdí auty, jednak dnes se s lahví postávat jako za totality na ulici nesmí. Taková je taky vybojovaná svoboda.  Divná věc. To jsou asi důvody včerejších prázdných ulic. Co vlastně mají lidé oslavovat? Banány?

Zahradníček Josef.


úterý 19. listopadu 2013

Malé rodinné podniky v Bavorsku jsou vítězi agrární reformy.

Bavorský ministr zemědělství Helmut Brunner považuje způsob přímých plateb pro tamní sedláky za velké vítězství malých zemědělských závodů. "Rodinné podniky musejí ve svobodné zemi být upřednostněny. Z toho bude mít prospěch celý stát."

Všech 16 německých ministrů zemědělství souhlasilo, aby při výplatě přímých plateb byly platby na prvních 30 ha zvýšeny o 50 eur (1350 Kč) na 1 ha. Na dalších 16 ha je příplatek 30 eur (810 Kč) na 1 ha. V praxi to znamená, že průměrný bavorský sedlák (30 ha) dostane k základní přímé platbě na 1 ha příplatek 1.350 Kč, kdežto společnost 3.000 hektarů dostane příplatek jen 17 Kč. 

neděle 17. listopadu 2013

V roce 1989 si kapitalizmus přály jen 3 procenta lidí.

Dne 25.listopadu 1989 ve vídeňském rozhlase spisovatel Pavel Kohout, zakladatel Charty 77, předpověděl, že v Československu je v roce 1989 zcela jiná situace, než byla v roce 1968, že tentokrát lidé odmítnou Dubčeka i jeho socializmus s lidskou tváří, že země se na určitý čas vydá značně do prava. To ovšem vyvolá sociální problémy, jejichž následkem bude návrat k levici, opětné koketování s komunizmem.

Zdá se, že Kohoutův odhad byl správný. A to jeden z nejznámějších předlistopadových exulantů neměl k dispozici výsledky průzkumu veřejného mínění, který Federální statistický úřad uskutečnil ve dnech 23. a 24. listopadu 1989.

Otázky se týkaly právě probíhajících listopadových událostí. Se změnami v čele státu souhlasilo 88 občanů, komunistickou přestavbu podporovalo 84 procent obyvatel a s jednáním s opozicí souhlasilo 81 procent.

S generální stávkou nesouhlasilo 58 procent občanů, kteří mínili, že stávka v jednotlivých závodech ohrozí plnění plánu. S demonstracemi po pracovní době souhlasilo 57 procent obyvatel, 10 procent s demonstracemi nesouhlasilo, 33 procent to nepovažovalo za problém.

Se zákrokem 17.listopadu 1989 na Národní třídě nesouhlasilo 79 procent občanů, 14 procent považovala zákrok za nutný, nelíbila se jim jeho tvrdost. 4 procenta lidí se zásahem souhlasilo bez výhrad, 1 procento si myslelo, že měl být mnohem tvrdší.

Podle toho, jaké v listopadu 1989 lidé měli názory na budoucí politický vývoj, neměly by letošní říjnové volby být překvapením: V roce 1989 si 81 procent obyvatel přálo, aby Československo šlo vlastním vývojem, 16 procent si přálo takový proces, jako probíhal v sousedních zemích (Polsko, Maďarsko, NDR).

45 procent obyvatel si přálo pokračování socializmu beze změn, 47 procent si přálo kombinaci socializmu s kapitalizmem (Jugoslávie, Čína), pouze 3 procenta obyvatel si 24.listopadu 1989 přála kapitalizmus.

V komentáři k průzkumu bylo tehdy konstatováno, že lidé mají velmi kladný vztah k budování socialistické společnosti, ale mají výhrady k lidem a způsobům, jakým byl socializmus uskutečňován. Bylo upozorněno také na to, že v Praze se odpor proti komunistickému způsobu vlády stupňoval už od počátku 70. let,

Vzhledem k tomu, že tehdejší průzkum byl prováděn v euforii listopadových událostí, není pravděpodobné, že ještě byl ovlivněn totalitní mocí. Jestliže bylo přání na přechod ke kapitalizmu vyslovováno především v Praze, znamená to, že na venkově si kapitalizmus nepřál prakticky nikdo. Obyvatelstvo by zřejmě raději podporovalo koncepci Valtra Komárka, průhledné postupné zavádění tržního hospodářství. V polokomunistické Čalfově vládě však se prosadila Klausova násilná privatizace "při zhasnutém světle."

Na následky tohoto "šoku" doplácí země do dnů dnešních, jak se ukazuje ve volbách. Lidé jsou schopni podléhat davové psychóze a hlasovat pro cokoli a kohokoli, ale ve své podstatě mají zakódovaný socializmus. Pokud je kapitalizmus o svých přednostech nepřesvědčil, není možné se divit, že s jeho nejextremnějšími formami nesouhlasí.

pátek 15. listopadu 2013

Neskončí v ČR i pěstování brambor?

V ČR se letos urodilo zhruba o pětinu méně brambor než před rokem. Zemědělci a zahrádkáři celkově sklidili 637.484 tun brambor, což je nejméně od počátku sledování tohoto údaje, tj. od dvacátých let minulého století. Současné ceny brambor od zemědělců se ustálily na šesti až sedmi korunách za kilogram. V příštích týdnech se nepředpokládají výrazné změny cen.

Pokles produkce souvisí zejména s dlouhodobým poklesem pěstební plochy brambor v ČR. Plocha na níž byly vysázeny brambory letos meziročně klesla o téměř dvě procenta na 23.205 hektarů. Sklizeno bylo 528.000 tun brambor. V roce 2012 byl meziroční pokles mnohokrát větší, takřka jedenáctiprocentní. Rozloha polí a zahrádek, na nichž pěstují brambory "samozásobitelé", je odhadována na 6200 hektarů, ale také se snižuje. 

Údaje o letošní produkci zpřesňují také ostatní země. Je zřejmé, že staré členské země Evropské unie vykáží vyšší produkci brambor než v roce 2012. Výkupní cena brambor v Německu minulý týden posílila na 7 korun. 

Zatímco počátkem 90. let se roční úroda brambor v ČR ještě dostala i nad 2,000.000 tun, loni jich už zemědělci sklidili pouze 661.800 tun. Letošní úroda brambor se poprvé, od dob Rakouska-Uherska, dostane pod 600.000 tun tj. pod 30 procent roku 1993. Horší je i kvalita hlíz. 

ČR již několik let není v bramborách soběstačná. Domácí produkce pokrývá sotva 85 tuzemské spotřeby brambor. Vzhledem ke stoupajícím cenám také klesá spotřeba brambor. (Zdroj  Ústřední bramborářský svaz ČR)

Je to smutná statistika. Naši dědové žili za mnohem nepříznivějších poměrů hospodářských, sociálních a bytových, ovšem brambor bylo vždy dost. Byly považovány za jídlo obyčejné, až podřadné, které bylo bez větších problémů dostupné i těm nejchudším vrstvám obyvatelstva. Důvodů, proč brambory mizí z českých polí a zahrádek, je jistě řada. Jedním z nich určitě je také nedostatek hnoje. Pěstovat brambory bez hnoje? To byla ještě před padesáti lety nemyslitelná představa. Tento úkaz je vyvolaný poklesem stavů hospodářských zvířat ve velkochovech a úbytkem drobných chovatelů. A také vyháněním skotu na pastvu, kde téměř všechny vyprodukované živiny mizí bez užitku, buď v atmosféře, nebo ve vodních tocích. 

čtvrtek 14. listopadu 2013

B.Sobotka jednou musí doplatit na obhajobu komunistických krádeží.

Negativní postoj majetkovému vyrovnání církví ze státem a také k odluce církví od státu není aktuálním stanoviskem ČSSD z poslední doby. Levicově orientované politické skupiny jako byla například Obroda, měly dávno před listopadem 1989 vypracovaný plán, podle kterého postupovaly od okamžiku zhroucení komunistického režimu.

V těchto plánech jsou církve ponechány pod dohledem úřadů a odluka církví od státu, tak je to běžné ve všech demokratických zemích, je vyloučena. To ostatně nedávno v potvrdil v České televizi i nynější místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek, který prohlásil, že v případě odluky církví od státu by nikdo nevěděl, čím se vlastně církve zabývají.

Jinými slovy: kolem církevních restitucí opět v České republice vládne uměle vyvolané napětí. Jde o velmi podivnou věc. Ve všech bývalých komunistických zemích, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku i v bývalém Sovětském svazu už  dávno k majetkovému vyrovnání s církvemi bez problémů došlo.    

Nejvíc křičí komunisté a socialisté. Tedy potomci komunistických zlodějů z počátku 50. let. Trpělivost církví je obdivuhodná. Mohly by okamžitě uspořádal ohromnou putovní výstavu, na které by veřejnosti mohly ukázal snímky zdevastovaných klášterů, bývalých církevních statků, ze kterých zbyly pod komunistickou péčí pouze ruiny, zničené kněžské dvory, kostely a kaple. Zdevastované židovské hřbitovy a synagogy a zplundrované polnosti a lesy.

Jednoho dne církvím trpělivost dojde. V tom okamžiku vypukne mezinárodní skandál nebývalých rozměrů protože přestanou vyjednávat se státem a obrátí se k mezinárodnímu soudnímu dvoru. A Česká republika tento spor prohraje. Evropské soudní dvory totiž nerozhodují podle bývalých komunistických norem. V celém civilizovaném světě neustále platí prastarý zákon, podle kterého to co zloděj ukradl patří jeho původnímu majiteli.

Co stát zemědělcům dal, to stát vzal.

Posledně jsem psal o tom, jak monopol pomohl zemědělcům. Sedláci v našem kraji Jana Cimbury byli hrdí a mysleli, že jsou boháči a že z nich za monopolu budou ještě větší. Věřili pohádkám od Baara, protože toho o ostatním výnosném zemědělství moc nevěděli.

Zemědělci dostali sic za obilí o nějakou korunu víc, ale při výnosech 10 metráků to nemohli zbohatnout. Co jim na jedné straně stát dal, to jim na druhé vzal. Tak jako dnes. Monopol byl pro úrodné kraje na Hané, kde domkář na 2 hektarech sklidil tolik co u nás sedlák na 10 ha. A při poloviční námaze. Tak jako jsou dotace dnes. Tenkrát už bylo vynucováno pěstování uznaných odrůd a chov čistokrevných zvířat z Moravy, jejichž nákupy zemědělce ruinovaly víc než nízké výnosy. 

Tyhle úvahy vyvolaly nalezené poznámky z mladých let šedesátých a vzpomínky na jednoho soukromníka v blízké vesnici, co s 8 hektary přežil socializmus. A slušně, zvláště poslední osmdesátá léta. Těch 8 ha tenkrát uživilo 3 lidi, i když to nebylo tak jako v JZD za 8 hodin práce denně, při volných víkendech a měsíční dovolené. Dřeli od slunka do slunka. Obilí mívali mizerné, jen oves se jim dařil. Sušili hlavně seno. Hlavní příjem měl z chovu dobytka, z prodeje mléka a býků. Cisterna mu zastavovala u domu, nikam mléko vozit nemusel. Vím, že tam stávaly 4 konve. Měl prý 5-6 krav a stejný počet kusů na výkrm. Býky prodával ve váze okolo 8 q. Jako jediný soukromník daleko široko vydělal něco i na obilí, které prodával drobným chovatelům za 400 - 500 korun. U nás ve výkupu by dostal něco přes 100 korun.

Kapitalizmus po roce 89 ho zlikvidoval. Nejdříve sice si pořídil stroje a postavil novou stáj, ale udělal dluhy. Mlékárna přestala brát mléko. Prý kvůli špatné kvalitě. Spíš nechtěla pro malé množství zajíždět. Mléko tedy dostávali býci, kteří sice pěkně rostli, po odečtení nákladů na výkrm, dopravu na jatka a všechny poplatky zůstalo pár korun nebo nic. Přišla bída. Nezbylo než stroje prodat, i větší kus pole. Dodnes živoří, snad má 1 krávu pro mléko pro sebe a pro prase.

Ta poznámka z 60. let. Vyprávěl mi jeden starší traktorista, jak v roce 1935 se obec musela složit na nákup čistokrevného býka z Moravy, zaplatila 11 korun za kg. Normálně se za skot platily 4 koruny. Po ustájení býk nežral. Chovatel byl zoufalý, starosta byl zoufalý. Zavolali zvěrolékaře, ten předepsal nějaké léky, ale nic prý nepomáhalo. Býk jen smutně se ohlížel. Oživl prý vždy, když chovatel klepl nějakou nádobou. Nalil mu trochu mléka do žlabu. A záhada byla vyřešena. Býk byl zvyklý na mléko, jímž byl narychlo vykrmen a krmen i v dospělosti. Trvalo pak dost dlouho, než ho mléko pít odnaučili.


Zahradníček Josef

středa 13. listopadu 2013

Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb.

Ministr Miroslav Toman schválil sazby pro rok 2013 pro oddělenou platbu za cukr, za rajčata a zvláštní podporu podle článku 68. Zemědělci obdrží prostřednictvím těchto přímých plateb přibližně 1,97 mld. korun. Dotace bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.

Zemědělci dostanou v rámci přímých plateb peníze na podporu pěstování cukrové řepy, rajčat, brambor pro výrobu škrobu a chmele. Dotace jsou určené i chovatelům telat, krav na mléko, koz a ovcí.

Druh podpory        Sazba
Oddělená platba za cukr        357,29 Kč/t
Oddělená platba za rajčata        887,68 Kč/t
Platba na brambory pro výrobu škrobu        11 991,80 Kč/ha
Platba na chmel        5 002,40 Kč/ha
Platba na tele masného typu        11 649,50 Kč/VDJ
Platba na bahnice, popřípadě kozy pasené na travních porostech        1 861,30 Kč/VDJ
Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – plná výše sazby        1 504,20 Kč/VDJ
Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – poloviční výše sazby        752,10 Kč/VDJ

Výše finančních prostředků pro oddělenou platbu za cukr činí zhruba 1 138 milionů korun, u oddělené platby za rajčata je tato částka ve výši zhruba 10,6 milionu korun. Od roku 2012 mohou čeští zemědělci čerpat zvláštní podporu podle čl. 68 nejen na krávy chované pro mléko, ale i na další citlivé sektory (brambory pro výrobu škrobu, chmel, telata masného typu a ovce, popřípadě kozy, pasené na travních porostech). Výše finančních prostředků pro tento typ podpory dosáhne v roce 2013 zhruba 819 milionů korun. Konkrétní podmínky poskytování podpory podle čl. 68 jsou uvedeny v nařízení vlády č. 60/2012 Sb.

Do skupiny přímých plateb spadá i jednotná platba na plochu (SAPS), jejíž sazbu ve výši 6 068,88 Kč/ha schválil ministr už dříve. Celkem bude za letošní rok na platbách SAPS vyplaceno přibližně 21,43 miliard korun.

Dana Večeřová

ředitelka Odboru komunikace MZe

Komunista Filip pro StB sháněl informace o US Army.

V Akci „Konto“ byla v druhé polovině osmdesátých let 20. století na základě zpráv Vojtěcha Filipa sledována příslušníky StB paní Eva Vlasáková, pracovnice podniku zahraničního obchodu Merkuria, který zastupoval n. p. Sfinx na západních trzích.

Na základě nepravdivých informací Vojtěcha Filipa, které předal svému řídícímu důstojníkovi mjr. Lubomíru Antalovi, byla Eva Vlasáková podezírána ze založení valutového konta v zahraničí a důvěrných osobních kontaktů se zahraničními občany. Krajská správa StB na ni vedla v letech 1985–1989 spis prověřované osoby. V podniku Merkuria byla následně podrobena vyšetřování Výborem lidové kontroly.

 Akce „Lora V akci „Lora“ se Vojtěch Filip snažil v letech 1985–1987 získat důvěru paní Jarmily Vidlákové-Wiesmannové (1955), která se provdala do Spolkové republiky Německo a spolu se svým manželem provozovala noční podnik „Cabaret Carussell” ve městě Waiblingen, které leží asi 10 km SV od Stuttgartu. StB se prostřednictvím Vojtěcha Filipa snažila získat informace o vojácích US Army, kteří působili na nedaleké vojenské základně NATO a podnik navštěvovali.

Vojtěch Filip na základě úkolování StB opakovaně při svých zahraničních výjezdech v rámci SSM (MBT) zmíněný lokál Cabaret Carussel navštívil a napsal manželům Wiesmannovým dopisy, kde je zval k návštěvě Československa. Výsledky akce „Lora“ jsou zachyceny v objektovém svazku, který vedl Oblastní odbor StB v Českých Budějovicích ve spolupráci s centrálou komunistické rozvědky (37. odbor I. S-SNB).

úterý 12. listopadu 2013

Čeští marxisté vyznávají Frankfurtskou školu marxizmu?

Gyorgy Lukács, ideolog maďarské sovětské republiky vzniklé pod vedením Bely Kuna v březnu 1919, založil v roce 1923 spolu s německými komunisty ve Frankfurtu nad Mohanem Institut marxismu; vzorem jim byl Marx-Engelsův institut v Moskvě. Tento institut je dodnes znám jako Frankfurtská škola.

Obecné axiomy Frankfurtské školy:

1) Pro staré marxisty byl nepřítelem kapitalismus, pro nové jím je celá euroamerická kultura.

2) Pro staré marxisty bylo cestou k moci násilné svržení režimu, pro nové marxisty je cesta k moci nenásilná a vyžaduje desetiletí trpělivé práce.

3) Staří marxisté se mýlili, když za rozhodujícího činitele revoluce považovali dělnickou třídu. Pro nové marxisty tímto činitelem bude osvobozená střední třída.

4) Aby vznik komunistické společnosti probíhal klidně a nenásilně, musí nejprve dojít k totálnímu osvobození člověka. To znamená zbavit ho všech pout a svazků, do nichž ho zasadila evropská kultura.

K tomu účelu je nezbytné:

a) Zrušit náboženství, zlikvidovat církve a náboženské společnosti. Toho lze dosáhnout například označováním věřících za primitivní nevzdělance a docílit toho, aby se styděli svou víru v Boha veřejně přiznat. Kromě toho je třeba neustále připomínat zločiny, inkvizice a zároveň vytlačovat z paměti zločiny leninismu nejen v Rusku, ale i v dalších komunistických zemích.

b) Zrušit národy. Toho lze dosáhnout potlačováním národního cítění lidí, označování vlastenectví za šovinismus, diskreditovat a znevažovat čest těch, kteří kritizují výstřelky skupin obyvatelstva proti evropské kultuře a podle konkrétních případů označovat tyto kritiky za fašisty, rasisty, xenofoby a podobně.

c) Zrušit rodinu. V tom Frankfurtská škola doslova převzala názory Lukácsovy, které jsem již zmínil. Navíc je doplnila o nabádání dětí, aby hned jak dospějí, přerušily styky s rodiči a zbavily se tak pout, jimiž je se staromódními rodiči svázala evropská kultura. Ostatně přerušení těchto svazků je přirozené, neboť takto si počínají i zvířata.

Frankfurtská škola vytvořila „vědeckou“ kritickou teorii spočívající v destruktivní kritice veškeré euroamerické: křesťanství, kapitalismu, autorit, morálky, tradice, sexuálních zábran, loajality, vlastenectví, národního uvědomění, vlastnictví a dědictví majetku, etnocentrismu, konvencí a konzervatismu.
pondělí 11. listopadu 2013

Další zákazy chemické ochrany rostlin jsou na obzoru.

Komisař pro zemědělství EU Dacian Ciolos usiluje o to, aby od roku 2015 zemědělci, kteří pobírají dotace na ozelenění krajiny, nesměli používat pesticidy. V současnosti už se pracuje na právní formulaci. S návrhem jsou spokojeni jak strany Zelených, tak ekologičtí zemědělci, kteří  pociťují určitou křivdu. Zákazy používání pesticidů by zřejmě měly nejdříve platit jen v některých oblastech.

Rozhodující slovo při dalším zákazu používání chemické ochrany v zemědělství budou zřejmě mít zástupci jednotlivých členských zemí EU. Hlavně bude záležet, jaká bude odolnost politiků proti zájmům výrobců pesticidů.

pátek 8. listopadu 2013

Komunisté pomalu zatahují sítě, aby napodobili únor 1948.

Pavel Tigrid: "Pamatujte si zásadní poučku: Komunisté se nikdy a za žádných okolností nevzdají své touhy po znovunastolení totalitního režimu. Klidně na mnoho let odejdou do ústraní a pak ve vhodném okamžiku bez větší pozornosti okolí udeří."

Ostřílený bojovník proti komunizmu Pavel Tigrid, který desítky let stát v první linii studené války, se samozřejmě nemýlil. Komunistická ideologie je v pravém slova smyslu ideologií fanatické sekty. 

Tigridovo varování hodila ČSSD za hlavu. Pátá kolona KSČM, která uvnitř sociální demokracie operuje už řadu let počkala na Haškovo oslabení a teď ve vhodném okamžiku naplno udeřila. Náznakem jsou letošní volby do PS, kdy komunisti značně posílili. Stále se tváří, jako by spali, ale jejich agresivita nenápadně stoupá. Pokoušejí se dostat k moci prostřednictví své marxistické družky (matky, sestry a dcery) zvané ČSSD. Vzhledem k tomu, že i v Babišovu ANO 2010 se to hemží lidmi, jejichž rodiče stavěli komunistické hnízdo, a Zemanova SPOZ je složena ze starých komunistů, je jen otázkou doby, kdy se komunisti všech stran spojí.  

Nejsilnější organizace ČSSD na severu Moravy odhlasovala výzvu pro vedení ČSSD a žádá v něm zrušení zákazu spolupráce s KSČM. Politologové už řadu let poukazují na to, že o slabé vedení ČSSD. I když se tedy Sobotka nyní buší v hruď dříve nebo později nátlaku páté kolony jistě ustoupí. 

Agrární strana v roce 1934 zkroutila neviditelnou ruku trhu.

Třicátá léta nemůžu pamatovat, jak to bylo s nákupem zemědělských výrobků vyčtu jen ze starých dokladů. Pamatuji jen, jak ještě v 60. letech staří zemědělci chválili Agrární stranu, že zavedením monopolu se zasloužila o zvýšení cen zemědělského zboží a o vyšší životní úroveň na vesnicích. Někteří chválili i protektorátní zemědělství, že se nemuseli starat o odbyt.

V roce 1933 stálo 100 kg pšenice 85 korun, žita 70 Kč, ječmene 85 Kč, ovsa 55 Kč, brambor 20 Kč, sláma žitná 8 Kč, sláma ovesná 12 Kč, kráva na 4. teleti se prodávala za 1.200 Kč, prase 80 kg za 6 Kč/ kg, 2 selata za 120 kč, husa za 25 Kč a ovce za 80 Kč.

Po zřízení monopolu, kdy přestal volný prodej zemědělské produkce a každý rolník, prodávající víc než 100 kg obilí, musel mít Obilní výkaz (za špatnou evidenci byly vysoké pokuty), byly v roce 1935 následující pevné ceny: 100 kg pšenice stálo 180 Kč, žita 140 Kč, ječmene 130 Kč, ovsa 115 Kč. Ostatní výrobky sice nebyly v monopolu, ale byly ovlivněny cenami obilí. Brambory v roce 1935 stály 40 Kč, sláma žitná 25 Kč, sláma ovesná 35, kráva stála 2.000 Kč, za prase se platilo 8 Kč/kg, za 2 selata 180 Kč. Zvýšení cen bylo tedy dvojnásobné.

V dnešní době cena obilí zřejmě není ideální, ale asi to zemědělcům nahradí to dotace na půdu. Tragédií jsou třeba ceny ovčí vlny. Včera jsem potkal jednoho dlouhodobého chovatele ovcí. Říkal, že má už jen 4 kusy, jen na vypasení trávy kolem chalupy, vlnu prý hází do popelnice. Dříve jich míval až 15 kusů. Za cenu vlny 5 až 15 Kč/kg se mu prý nevyplatí ji někam vozit na prodej.

 Zavzpomínali jsme na doby, kdy při výkupu vlny stávaly u našeho skladu dlouhé fronty drobných chovatelů s pytli vlny, jak se tenkrát platilo 100 až 150 korun za kg. To je při dnešních poměrech desetkrát víc. To by chov ovcí byl zlatý důl. Dnes takové ceny nejsou možné, ujali by se toho různí podnikavci a překupníci, kteří by si najali Ukrajince,, aby jim pásli tisíce ovcí atd. Dříve zřejmě byla vlna dotovaná státem proto, aby drobní chovatelé obdělávali návsi, příkopy a pozemky, kam se mechanizace nedostala. Zabíjely se dvě mouchy jednou ranou: vlna se nemusela dovážet a nemuselo se zvláštˇplatit za údržbu krajiny. A kdo nebyl líný, dost si přivydělal. Zůstaly mi vzpomínky, jak jsme pěchovali vlnu do velkých žoků.


Zahradníček Josef

čtvrtek 7. listopadu 2013

Více dotací pro drobné zemědělce.

Zemědělská reforma EU už překonala mnoho překážek, byla přitom ohrožena řada zájmů německých zemědělců. Přesto ministři zemědělství spolkových zemí, kteří se sešli ve Würzburgu, jsou spokojeni s tím, že agrární svět dospěl k dohodě. Na zvláštní konferenci německých ministrů zemědělství v Mnichově bylo  sladěno německé a evropské financování zemědělství. Spokojeni mohou být sedláci s velikostí podniků do 46 ha.

Na prvních 30 ha obhospodařované půdy budou vyšší platby o 50 eur/ha (1.300 Kč), na dalších 16 ha bude přříplatek 30 eur/ha (780 Kč). Od roku 2015 dojde k přerozdělení 4,5 procenta prostředků do 2. pilíře. Finanční prostředky mají podpořit trvale udržitelné zemědělství, zejména louky a pastviny, a podporovat a udržovat chovy zvířat. 

Mladí zemědělci budou po dobu 5 let dostávat příplatky 50 eur (1.300 Kč)/ ha. Toto by mělo zajistit předávání závodů novým hospodářům. Podpora mladým zemědělcům je omezena na maximální částku 1.250 eur (32.500 Kč).

V důsledku snížení plateb pro velké podniky se v Německu přesouvají peníze z východu na západ. Podle německých odborníků je správná podpora menších podniků, neboť se tím tříští uniformita a vzniká spousta nových struktur zemědělských podniků. Podpory východoněmeckých kolchozů jsou asi o 10 procent nižší než podpory západoněmeckých drobných sedláků. "Nemají důvod ke stížnostem," řekl ministr Hermann Aeikens na adresu východoněmeckých zemědělských kolosů, "Evropská komise chtěla pro ně snížit platby o 30 procent, což bylo především zásluhou německých zástupců zažehnáno. To už by ohrozilo existenci těchto firem."

Funkční zdravý venkov může být zachráněn jen neziskovým družstevnictvím.

Tradice českého družstevnictví, která patří k nejstarším na světě, se odvíjí od roku 1847. V tomto roce byl v Praze ustanoven Pražský potravní a spořitelní spolek, který jak sám jeho název napovídá, tvořil jakousi symbiózu spotřebního a spořitelního družstva.

Důležitým historickým momentem bylo vydání družstevního zákona v roce 1873. Z hlediska mezinárodního družstevního hnutí je významným mezníkem rok 1895, kdy byl založen Mezinárodní družstevní svaz. Pro historii českého družstevnictví je potěšující, že u jeho zrodu stáli i zástupci českých družstev.

Ačkoliv činnost družstev byla z počátku orientována zejména na oblast spotřeby či vzájemné finanční výpomoci a nutno konstatovat, že bez potřebných znalostí a zkušeností nebyly první pokusy vždy úspěšné, přesto se družstevní myšlenka a podnikání prokázaly jako velmi životaschopné a začaly se rychle šířit a postupně zasahovat takřka do všech oblastí společenské činnosti a materiální výroby. A jestliže na počátku vznikala družstva jako záchranná síť pro sociálně nejslabší vrstvy, postupem doby začala být družstevní forma podnikání využívána i dalšími společenskými vrstvami.

Družstevní forma podnikání "stará více než jeden a půl století", založená na demokratických principech vzájemné spolupráce, pomoci a solidarity, na možnostech osobního podílu, spoluvytváření hodnot a na spolurozhodování o zásadních aktivitách družstevního subjektu, účinně pomáhá milionům lidí na celém světě i v současnosti při zlepšování jejich životních podmínek.

sobota 2. listopadu 2013

Jak se zbavit Zemana?

Chování prezidenta Miloše Zemana už stačilo zdvihnout ze židle nejednoho občana, ať už z pravé či levé části politického spektra. Zatím se lidé jen zajímají o to, jaké budou jeho další kroky, koho pověří sestavením nové vlády a jak bude dál upevňovat prezidentskou moc. Je přímo zvolený prezident také odvolatelný. Jaké možnosti mají jeho odpůrci, kteří by se ho chtěli zbavit?

Při zatím poslední úpravě Ústavy pro přímou volbu prezidenta si poslanci z ne zcela pochopitelných důvodů svou pozici značně ztížili. Možnost sesadit prezidenta však zcela nevyloučili. Podívejme se, co by pro to museli udělat.

Ústava v čl. 65 odst. (2) říká:

Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.

K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.“

Zatímco před poslední úpravou stačila pro podání ústavní žaloby prostá většina přítomných senátorů a sněmovna se k tomu vůbec nevyjadřovala, dnes potřebuje třípětinovou většinu přítomných senátorů, a dokonce třípětinovou většinu všech poslanců. Vzhledem ke složení minulé sněmovny nepřicházelo odvolání prezidenta Klause v úvahu. Dnes tu ovšem budeme mít novou sněmovnu a nové nevyzpytatelné prezidentovy aktivity, a proto už situace vůbec není tak jasná.