Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

úterý 5. června 2018

70 procent peněz určených pro venkov skončilo ve městech


Jak se dělá česká dotační politika předvedli v poslední době největší příjemci dotací určených pro rozvoj venkova. Veřejnost je nasměrována k žabomyším bulvárním sporům, třeba k brněnskému divadlu, a zatím v klidu závětří se rozdělují peníze, které patří úplně někomu jinému.

Za poslední tři roky byly rozděleny tři miliardy dotací z šuplíku, který se jmenuje Program rozvoje venkova. Dotace jsou to většinově evropské a jsou určeny pro malé a střední podniky, konkrétně na: " obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, (...) podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.".

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) tyto tři miliardy zkontroloval a zjistil, že celý systém byl netransparentní a diskriminační: "Nastavené podmínky vykazují řadu zásadních nedostatků. Ministerstvo zemědělství zaměřilo podporu především na velké zpracovatelské podniky, které místo výdajů na vědu a výzkum vynakládají prostředky na pořízení strojů a technologií. K podpoře malých a středních podniků nedochází", uvádí NKÚ v kontrolním nálezu.

70% z třímiliardové částky šlo velkému agroprůmyslu, konkrétně:

 Agrofert 614 mil.,
 Hamé 274 mil.,
 Agro Měřín  248 mil,
 Interlacto 243 mil.,
 Madeta 225 mil.
Fruta Podivín 82,5 mil.
Polabské mlékárny 195,5 mil.
Slovácká Fruta 78 mil.
Zeman maso-uzeniny 223 mi.

Je neuvěřitelné, že o dotacích rozhodují zástupci těch, kteří je nejvíc čerpají. Velké agropodniky mají v Potravinářské komoře, v Agrární komoře a v hodnotitelské komisi své lidi. Obě komory (lobbyistické organizace) mají rozhodující vliv na ministerstvo zemědělství, které v podstatě ovládají.

Rozvoj venkova za pomoci dotací, Czech version, vypadá tedy zhruba následovně. Agroprůmyslník se sídlem v Praze nebo jiném velkém městě (tento "venkovan" čerpá prakticky všechny zemědělské dotace) si pronajme (někdy i koupí) zemědělskou půdu v okolí vesnic a dostane na její obdělávání dotace. Další dotace dostane na rozvoj venkova. Obyvatelé vesnic o tom ani nevědí. Na jaře na ty lány přijede neznámo odkud velký traktor, oseje, pak několikrát přijede další velký traktor, postříká sajrajtem. Pak přijede neznámo odkud kombajn, který pole poseče a úrodu odvezou náklaďáky neznámo kam. Úroda je prodána, vesnicím se peníze opět vyhnou. Proces rozvoje venkova je završen. Vesničané přece mohou téměř bezplatně a svobodně sledovat třeba spory v brněnském divadle. 

Žádné komentáře:

Okomentovat