Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

středa 21. března 2018

Budoucnost pošty a dráhy je ve venkovských partnerských prodejnách

Železnice byly v 19. století stavěny a zdokonalovány proto, aby sloužili obyvatelstvu, dopravovaly lidi i náklady. Už koncem 19. století v rakousko-uherské monarchii byly všechny hlavní tratě a osobní doprava zestátněny. Především ve svém zájmu státní dráhy zřídily na každé stanici výdejnu jízdenek pro cestující, pouze v některých zastávkách bez výpravčích a obsluhy zařízení prodej jízdenek nebyl, nebo byl omezen. Tento způsob odbavení cestujících platil ke spokojenosti cestujících u nás i v okolních zemích až počátku 21. století.
Pošta a nádraží v Gmündu

Jako došlo k elektrizaci žežezniční dopravy a zautomatizování signalizace zaečala se jevit přítomnost železničních zaměstnanců ve stanicích jako zbytečná. v českých podmínkách převzali výdej jízdenek průvodčí ve vlacích, v jiných zemích byla ve stanicích, nebo přímo ve vlacích, instalovány automaty na výdej jízdenek.

I automaty se jeví zbytečné a drahé, proto například v Rakousku, kde jsou dráhy pořád v rukou státu, se rozhodli místo drahých automatů, které lidé neumějí dobře obsluhovat a rozbíjejí je, prodávat jízdenky na státních poštovních úřadech nebo v různých patronátních úřadech a provozovnách, které se poštovními službami přivydělávají. V praxi by to mělo vypadat, když někdo chce cestovat vlakem, zajde na poštovní služebnu - pokud je otevřená a koupí si tam jízdenku na vlak. To je možné, pokud je pošta blízko zastávky.

Záměry Rakouských spolkových drah (ÖBB) zrušit menších stanicích výdejny jízdenek samozřejmě vyvolaly rozhořčení mezi obyvatelstvem. Velký rámus spustili starostové měst a obcí, jich by se opatření drah mělo týkat. "To by bylo masové zhoršení životní úrovně, to nelze tolerovat," říká starostka Gmündu Helga Rosenmayerová.

"Výdejny jízdenek jako kontaktní místa s cestující veřejností jsou pro nás důležité, ale nesmíme zapomínat na hospodaření," šalamounsky odpovídá mluvčí ÖBB a dodává, že se nejedná ještě o konečné řešení, že problém bude důkladně prozkoumán a vyhodnocen. Předání výdejen jízdenek poštám je prý velká výhoda pro cestující, kteří si budou moci koupit jízdenky i v obcích, kde vlak nejezdí. Budoucnost státní dráhy a státní pošty  na venkově je ve v partnerských prodejnách.

Žádné komentáře:

Okomentovat