Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

úterý 6. března 2018

Plány na rakousko-jihočeské zdravotní centrum poprvé na veřejnosti

Před dvěma týdny prolétla v rakouském tisku zpráva, že na nezastavěné ploše mezi dolnorakouským městem Gmünd a státní hranicí s Českou republikou by se mělo stavět nějaké zdravotnické zařízení pro pacienty rakouské i české. Nic jistého  nikdo nevěděl. Včera však prvně vyšlo ven, co se chystá.
Zemská klinika v Gmündu

V Zemské nemocnici (klinice) v Gmündu proběhla jednání a tisková konference. Ministr dolnorakouské zemské vlády Ludwig Schleritzko a hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská informovali o uzavřené dohodě, podle které bude dále rozvíjena přeshraniční spolupráce mezi dolnorakouským a jihočeským zdravotnictvím.

Spolupráce byla zahájena v roce 2013, kdy začala gmündská Zemská klinika poskytovat ambulantní zdravotní péči i pacientům z jižní části jindřichohradeckého okresu, z Českovelenicka a Suchdolska. Za uplynulých necelých pět let bylo v gmündské nemocnici léčeno 4.900 českých pacientů. V budoucnosti by Rakušané chtěli českým pacientům nabízet i lůžkovou léčbu.

Gmündská Zemská nemocnice poskytuje českým pacientům nejen vyšetření, ale i některé chirurgické zákroky jako ošetření zlomenin, operace slepého střeva a jiné. Kapacita nemocnice a úroveň lékařů je taková, že by českým pacientům mohla poskytovat i další zákroky včetně plánovaných operací. Největším problémem jsou české předpisy a pojišťovny. Po včerejší dohodě s hejtmankou Stráskou se zvýšila naděje na větší možnost hospitalizaci českých pacientů  v gmündské nemocnici ještě v letošním roce.

Dalším výsledkem jednání je stavba již výše zmíněného zdravotního centra, jehož výstavbu, v případě že se obě země (regiony) dohodnou, bude financovat Evropská unie. Rakušané předpokládají zahájení výstavby nemocnice začátkem příštího roku, a v roce 2020 by byla plně k dispozici jihočeským i dolnorakouským pacientům.

Nejtěžší překážka pro oba kraje bude jednání s českými pojišťovnami, které nechtějí platby za ošetření rakouským zdravotníkům přímo proplácet a nutí české pacienty platit na místě, a potom čekat, co po dlouhém dohadování a dopisování, jim pojišťovna milostivě pošle.

Rakušané si od výstavby Zdravotního centra a rakousko-české spolupráce slibují nejen lepší využití stávajících zdrojů a nová pracovní místa pro rakouské i české zdravotníky, ale také možnost využívání zdravotnických zařízení v jižních Čechách.

Žádné komentáře:

Okomentovat