Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

pondělí 4. srpna 2014

Pacient je od toho, aby platil a platil?

Lékaři nabízejí léčbu artrózy kmenovými buňkami za přímou platbu. Občany zajímá, proč musejí za léčbu platit ze svého, když si platí zdravotní pojištění.

Pokud pacient platí za péči, nemusí to být nutně v rozporu se zákonem. Lékaři však nesmějí pacientům nabízet léčbu neúčinnou, nebezpečnou či neuznanou medicínskou vědou ("non lege artis"). Pokud by takovou léčbu nabízeli za peníze a za tím účelem pacienty nepravdivě informovali o jejích účincích, jednalo by se o podvodné jednání, postižitelné právem. Na tiskové konferenci představí Platforma zdravotních pojištěnců návod pro obranu pacientů, aby se mohli účinně bránit.

V poslední době je znám případ nové metody léčby artrózy kmenovými buňkami za vysoké částky peněz. Odborná ortopedická společnost zaujala stanovisko, že jde o léčbu neověřenou, non lege artis. Jestli je tomu skutečně tak, pak by neměla být pacientům vůbec nabízena. 

Poskytovatelé této léčby však zastávají názor, že jde o léčbu ověřenou a účinnou. V daném případě tento rozpor musí posoudit Státní ústav pro kontrolu léčiv, případně ministerstvo zdravotnictví. (Zdroj: L.Hovorka)

Žádné komentáře:

Okomentovat