Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

úterý 12. července 2016

260 eur na 1 ha by měly být přímé platby ve všech zemích EU. Polský návrh.

260 euro do hektara tyle powinna wynosić stawka dopłat bezpośrednich we wszystkich państwach Unii Europejskiej powiedział w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Resort rozpatruje dwa warianty wyrównania dopłat. W pierwszym nowe stawki zaczęły by obowiązywać już od 2018r., w drugim dopiero od 2021 r.


W ministerstwie rolnictwa od stycznia pracuje specjalny zespół, który zajmuje się sprawami związanymi z przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie po 2020 roku. Resort rolnictwa zwraca uwagę, że tylko na pierwszy rzut oka jest to daleka przyszłość. Do końca 2017 r. Komisja Europejska ma bowiem przedstawić wniosek w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych po 2020.  - Oczekuje się, że propozycje te będą obejmować przepisy prawne ustalające kształt i zasady dotyczące polityk UE po 2020. Rozpoczynamy więc półtoraroczny proces decydowania jak te polityki będą wyglądać. W tym również Wspólna Polityka Rolna. Oczywiście nie w szczegółach, ale w ogólnych założeniach. Nas najbardziej interesuje WPR oraz polityka spójności, która nabiera dla obszarów wiejskich coraz większego znaczenia. – tłumaczył w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. 

Jednocześnie Bruksela jest zobowiązana do przedstawienia przeglądu obecnych wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 z pełnym uwzględnieniem sytuacji gospodarczej oraz najnowszych prognoz makroekonomicznych. Oznacza to, że do końca tego roku musi zostać przygotowana ocena efektywności wieloletnich ram finansowych. - Ocena tego jak funkcjonują będzie miało decydujące znaczenie jak będzie Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. Z tych wniosków będą płynęły rekomendacje dla WPR po 2020 r. Lata 2016-2018 będą więc okresem intensywnej dyskusji nad przyszłością budżetu UE i przyszłością poszczególnych polityk. Wtedy zostaną określone wyzwania, jakim będą musiały sprostać WPR i które wpłyną na kształt instrumentów – mówił w Sejmie wiceminister Zarudzki.

Žádné komentáře:

Okomentovat