Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

pondělí 15. ledna 2018

Ministr zemědělství Milek nevede žádnou firmu, aneb vlk se nažral a koza zůstala celá

Ministr zemědělství Babišovy vlády Jiří Milek řeší problém se zákonem o střetu zájmů. Ustupuje proto z vedení svých firem. Aby se jeho dosavadní společnosti mohly účastnit veřejných zakázek nebo žádat o dotace, nesmí v nich vlastnit ani čtvrtinový podíl.

Čtyřiapadesátiletý Jiří Milek již odstoupil z čela koncernu Úsovsko a.s. Ten v sobě sdružuje celkem 16 firem podnikajících nejen v zemědělství a potravinářství, ale také v oblasti průmyslu a obchodu. Důvodem je zákon o střetu zájmů, který Milkovi coby členovi vlády zakazuje tyto firmy vlastnit.

Ministr již na konci loňského roku převedl část svých akcií společnosti Úsovsko a.s. na manželku Juditu Milkovou. Na začátku ledna pak odstoupil z funkce jednatele a generálního ředitele koncernu. V této funkci jej nahradil jeho dosavadní ekonomický ředitel Martin Novák. Martin Novák posílil svůj vliv ve více společnostech koncernu. Ve firmách Fortex – AGS a Úsovsko FOOD, kde vykonával do konce roku pouze funkce člena dozorčí rady, je od nového roku předsedou představenstva. Současně je společně s Petrem Spurným jednatelem či členem jiných statutárních orgánů většiny firem koncernu.

Jiří Milek musel odejít nejen z čela zastřešující firmy Úsovsko a.s., ale musel se současně vzdát také funkcí ve všech dalších firmách. Podle obchodního rejstříku tak u většiny učinil mezi 8. a 9. lednem 2018. V rejstříku je ale stále veden jako jednatel firmy Žďár Chudenice s.r.o.

Jiří Milek coby ministr nesmí mít v žádné z firem vyšší než čtvrtinový podíl. V opačném případě by se firma nesměla účastnit zadávání veřejných zakázek. „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel,“ píše se doslova v zákoně.

Kdyby Milek vlastnil čtvrtinový podíl ve společnosti, nemohly by se jeho firmy dle znění zákona ucházet ani o dotace: „Je zakázáno poskytnout dotaci nebo investiční pobídku obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.“ Z původního podílu 25,14% převedl Milek na manželku 10,68% akcií. Je tedy v současné době společníkem ve firmě, v níž vlastní podíl 14,46%, čímž se dostatečně vzdálil od 25% hranice stanovené zákonem. Jeho firmy se tak mohou účastnit veřejných zakázek či žádat o dotace stejně, jako tomu bylo doposud.

Milek tím splnil podmínky zákona o střetu zájmů a může zastávat ministerskou funkci. I přesto je zřejmé – vzhledem k lidem, na které své funkce ve firmách delegoval – že i jako ministr bude mít nadále v koncernu Úsovsko rozhodující slovo. Zdroj: Hlídací pes

Žádné komentáře:

Okomentovat