Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

středa 2. května 2018

Zlatý důl zvaný sociální bydlení

Jak upozorňuje NKÚ, ačkoliv šlo z kapes daňových poplatníků do oblasti podpory bydlení za uplynulých pět let skoro 60 miliard Kč, přesto vzrostl počet sociálně vyloučených lokalit (v roce 2006 jich bylo 310, v roce 2016 již více než 600). MPSV sice má v gesci řadu nástrojů a institucí, které jsou za zlepšení neutěšeného stavu zodpovědné, neexistuje ale centralizovaná databáze, kde by bylo možné dohledat ucelený přehled informací o poskytování a čerpání pomoci.

 „Kontrola ukázala, že například u příspěvku na bydlení a sociální práci nemá sociální pracovník přehled, kdo v dané lokalitě pobírá příspěvek na bydlení, a nemůže vyhodnotit, zdali by v určitých případech nebyla vhodná jeho pomoc.“ Často se tak pomoc nedostává k těm, kdo by ji skutečně potřebovali, protože stát nedokáže informace o těchto osobách efektivně předat těm, komu za tuto pomoc v sociálně vyloučených lokalitách platí. 

Na neprovázanost nástrojů přitom odborná veřejnost upozorňuje dlouhodobě. Bohužel však stále čekáme na zákon o sociálním bydlení. Největší část prostředků na podporu bydlení MPSV rozděluje prostřednictvím příspěvku a doplatku na bydlení, na kterých mezi lety 2012 až 2016 padlo celkem 54,3 miliardy korun. Výsledky? Tristní. Z kontroly plyne, že tato forma podpory „snižuje množství lidí ohrožených chudobou, příčinu problému řešit nepomáhají.

Obchodování se sociálním bydlením je velmi dobrý byznys pro ty, kdo na něj mají dost silný žaludek. V sociálně vyloučených lokalitách je jedním z nejdůležitějších pilířů zlepšení situace funkční systém sociálních služeb. Na podporu této oblasti poskytlo MPSV v letech 2012 až 2016 dotace ve výši 4,3 miliardy korun. Výsledky? Neznáme. 

MPSV od roku 2012 připravuje zákon o sociálních pracovnících, který zatím nebyl přijat. Není to tedy tak, že by na boj se sociálně vyloučenými lokalitami nebo podporu sociálního bydlení nebylo dost peněz. Peníze jsou a není jich zrovna málo. Problém je v tom, že MPSV ve své úloze koordinátora těchto aktivit naprosto selhává. A dokud se situace nezlepší, obchodníci s chudobou si budou mnout ruce. 
Zdroj: drbna.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat