Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

úterý 8. ledna 2019

Strop přímých plateb v zemědělství bude letos schválen

Komisař EU pro zemědělství Phil Hogan opět předložil návrh na stropy přímých zemědělských plateb. KOmise trvá na krácení přímých plateb na částku 60 000 eur na zemědělský závod, případně na absolutní horní hranici 100 000 eur. Ve své odpovědi na dopis finských poslanců uvedl, že cílem degresivních plateb je zajištění spravedlivějších podpor zemědělcům.

Povinné stropy pro přímé platby  pravděpodobně letos schválí vlády v tomto roce a měly by platit pro období 2021 až 2027. Hogan zdůvodňuje návrh veřejnou kritikou na neúměrně vysoké platby pro některé zemědělské podniky, přičemž tyto podniky zásluhou své velikosti podpory nepotřebují.

Smyslem omezení přímých plateb pro velké podniky je podle Hogana také podpora zaměstnanosti a života na venkově. Platby by především měly sloužit jako odměny zaměstnanců zemědělských podniků včetně rodinných příslušníků. O peníze, které zásluhou stropů nedostanou velké zemědělské podniky by měly zůstat v příslušném státě a měly by jimy být podporovány rodinné zemědělské závody.

Cílem současné zemědělské politiky je zachování standartních rodinných zemědělských závodů. Stropy plateb v prosinci podpořili ministři zemědělství většiny zemí EU. Ústupkem EK je flexibilita, která má být jednotlivým zemím při stanovování stropů ponechávaná.

Žádné komentáře:

Okomentovat