Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

sobota 10. února 2018

Komunismus přebírají další generace

Podle světových statistik Česká republika patří mezi nejbezpečnější a prosperující země. Máme nejnižší nezaměstnanost a nejvíc pracovních příležitostí. Vypadá to, že jsme vítězi globalizace, ale většina lidí v ČR to nevnímá, považuje to za podvod, věří že naopak oni jsou ti poražení. Proto volí politiky, demagogy a lháře, kteří jejich nevědomosti jen rozvíjejí a slibují jim, že budou za jejich zápecnictví a zkreslený pohled na ostatní svět bojovat.

Většina voličů Miloše Zemana, Andreje Babiše, Tomia Okamury a komunistů se podle výzkumů  cítí v globalizaci na straně poražených. Stejné pocity má i značná část voličů sociální demokracie. Přesná odpověď na otázku, proč je v nominálně vítězné zemi tolik lidí s poraženeckými pocity, není k nalezení.

Velkou roli jistě sehrála dřívější izolovanost českého obyvatelstva od svobodného světa, cenzura a neznalost podnikání v období vlády komunistů. Jedinou pravdu se dozvěděli lidé v Čs. televizi, rozhlase, novinách. Těch, kteří si pouštěli vysílání zahraničního rozhlasu či televize byl nepatrný zlomek. Byla to někdy pohodlnost ladit zahraniční stanici, ale hlavně lidé uvěřili komunistické propagandě, že nepřátelské rozhlasové stanice lžou a vyvíjejí proti socialistickým státům podvratnou činnost. V tomto duchu byli masírováni lidské mozky českého obyvatelstva od dětí ve školkách až po domovy důchodců.

Tehdy se vytvořila pravidla rovnosti a osobních příjmů, která musela být dodržovaná, i když se někdy zdála nespravedlivá. Vlastnictví bývalo socialistické a osobní. Socialistické vlastně bylo všechno mimo rodinných domků, bytů, chat, osobních vozidel a 0,1 ha půdy. Každý zaměstnanec byl podle kvalifikace, věku a délky zaměstnání zařazen do určité platové třídy a podle toho odměňován. To bývala základní jistota, se kterou běžný nadřízený nepohnul, ani když zaměstnanec pracovními výkony neoslňoval. Druhou jistotou bylo, že zaměstnanec se nemusel o nic starat, všechno za něho vyřizoval podnik, od nemocenské přes rekreaci, půjčky až po odchod do důchodu.

S návratem kapitalizmu po roce 1989 padly všechny přednosti socializmu, tedy i zaběhlé výhody pracujících. Doba, kdy si byli všichni rovni, skončila. Přišla doba, kdy se říká, že fyzicky pracují jen ti hloupí. Přišla doba, kdy se ukázalo, že nejlépe si žijí ti, co dovedou podvádět a okrádat ostatní. Té rozhodující šedé mase, která rozhoduje volby, nevadí miliardáři, kteří zbohatli záhadným způsobem, ale drobní živnostníci, kteří si pořídili nějaký ojetý mercedes, a hlavně církevní restituce. To prostě mozky masírované Jiráskem a socialistickou školou nejsou schopny strávit.

Je 27 let po převratu, přesto se na vymoženosti socializmu nezapomíná. Tehdy byla komunistická ateistická výchova, lidé, kteří v ní vyrostli ji samozřejmě předávají svým dětem. Co jiného by také potomkům mohli předat. Podobně i současná škola, která dbá víc na příjmy peněz než na morálku. Proto vyrůstají noví rasisté a nacionalisté, kteří nikdy žádného žida či afrického imigranta neviděli, ale odmítají jim dát stejná práva na život jako mají oni. (sk)


Žádné komentáře:

Okomentovat