Home

Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.

pondělí 26. února 2018

Lidové milice byly ozdobou Vítězného února

Zárodek Lidových milicí vznikl již v květnu 1945, kdy spolu s různými tlupami partyzánů a rabovacích gard dostaly zbraně od Rudé armády. Uvádějí Vilém Hejl a Karel Kaplan v knize Zpráva o organizovaném násilí. Komunisté tyto zbraně měli ilegálně.
Milicionář Miroslav Štěpán

Tento stav přetrvával i přes řadu interpelací znepokojených poslanců demokratických stran v Národním shromáždění až do konce roku 1947. Počátkem února 1948 rozhodl ústřední výbor KSČ, aby stranické organizace v závodech zřizovaly tzv. strážní oddíly, které byly složené z komunistů a jejich sympatizantů. Komunisté se tak systematicky připravovali na rozhodující boj o politickou moc.

Vlastní vznik Lidových milicí se datuje od 21. února 1948 a počet jejich příslušníků dosáhl v té době přibližně 40 tisíc. V době svého odzbrojení a rozpuštění koncem 80. let měla tato soukromá armáda KSČ téměř 90 tisíc mužů a také žen ve zbrani.

Milice sehrály v únoru 1948 úlohu krojovaného komparsu, obstaraly ornamentální doplněk obrazu.„Pro úspěch komunistického spiknutí byly nesrovnatelně důležitější zpravodajsky pracující skupiny, spolehlivě informující o situaci mezi protivníky a dobře vycvičené oddíly SNB. Politicky byly milice samozřejmě nepostradatelné, někdo musel imitovat Rudé gardy před Zimním palácem,  Zpráva o organizovaném násilí.

Poprvé byly Lidové milice ve velké akci 21. srpna 1969, když rozháněly demonstrace k prvnímu výročí sovětské okupace. Podruhé v listopadu 1989, když obklíčily Prahu a byly připraveny zasáhnout proti demonstrantům, což však Miloš Jakeš jako nejvyšší velitel LM nedovolil.Žádné komentáře:

Okomentovat